Keskkonnaministeerium koostab koostöös partnerite ja huvigruppidega keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD, mis ühendab eri valdkondade keskkonnaeesmärgid. Täna, 17. juunil, asub juhtkomisjon arutama, milliseid praktilisi samme astuda aastani 2030, et meie keskkond oleks puhtam ja elurikkam.

Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna juhataja Andrus Pirso sõnul murravad juhtkomisjoni kuuluvad ministeeriumide, Riigikantselei ja huvirühmade esindajad ning eksperdid pead, kas tegevussuundade ja töörühmade välja pakutud meetmed on ikka piisavad KEVADe visiooni ja eesmärgi saavutamiseks.

„Vaatame välja pakutud poliitikainstrumendid hindava pilguga üle. Eesmärk on jõuda aastaks 2030 sinnamaale, et mitmekesist ja puhast looduskeskkonda käsitletaks väärtusena. Samuti peaks selleks ajaks Eesti inimesed mõistma oma rolli keskkonna mõjutegurina, kuna puhta ja elurikka keskkonna saavutamiseks on vaja kõigi kaasabi,“ lausus Pirso.

Järgmisel aastal valmiv keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD on järglaseks 15 aastat tagasi koostatud Eesti Keskkonnastrateegiale, mis ei ole tänaseks enam kooskõlas riigi strateegilise planeerimise raamistikuga. Lisandunud on nii kitsamaid valdkondade arengukavasid kui ka olulisi tegevussuundi, mistõttu on vaja neid terviklikult vaatlevat uut dokumenti. Vaid metsanduse arengukava aastani 2030 koostatakse eraldiseisvalt. 

KEVADe juhtkomisjon kohtub täna kell 9-14 Tallinnas Nordic Hotel Forumis.