Holokausti mälestuspäev, ka Holokausti ohvrite rahvusvaheline mälestuspäev on alates 27. jaanuarist 2006 üleilmselt tähistatav tähtpäev Teises Maailmasõjas massiliselt mõrvatud juutide mälestuseks. Peale leina on tähtpäev mõeldud ka vastava haridus- ja uurimistöö ergutamiseks. Eestis toimuvad Holokausti Mälestuspäeva üritused mainitud kuupäeval alates 2003. aastast.

Mis on Holokaust?

Holokaust on paljude rahvaste, usklike ja poliitiliste rühmade vastu toime pandud genotsiid natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud või liidendatud aladel aastatel 1933 – 1945.

Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud või liidendatud aladel toimunud holokaustis olid peamised ohvrid juudid. Selle holokausti käigus pandi genotsiid toime ka mustlaste suhtes. Holokausti ohvrite hulgas olid ka poolakad, venelased ja teised slaavi rahvad. Süstemaatiliselt tapeti holokausti käigus ka vaimuhaigeid, füüsiliste puuetega inimesi, homoseksuaale, Jehoova tunnistajaid, kommuniste, poliitilisi teisitimõtlejaid ja kriminaalkurjategijaid.

Holokausti käigus hukkunud juutide arvu kohta on esitatud erinevaid andmeid: 4,2 miljonist kuni 6,2 miljonini. Mustlasi hukkus 220 000 kuni 800 000.

Holokausti mälestuspäeva ajaloost

Esimest korda tähistati holokaustipäeva Saksamaal 1996. aasta 27. jaanuaril Natsionaalsotsialismi Ohvrite Mälestuspäevana (saksa keeles: Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus). Daatum valiti kuupäeva järgi, mil Punaarmee vallutas 1945. aastal Auschwitzi koonduslaagri Poolas.

Holokausti mälestuse globaliseerimise algatas 1998. aastal Rootsi tollane peaminister Göran Persson. Kaks aastat hiljem, 27. jaanuaril 2000 kogunesid Stockholmi 44 riigi valitsuse esindajad, et arutada holokausti hariduse, mälestamise ja uurimise küsimusi. Foorum lõppes üksmeelse deklaratsiooni allakirjutamisega, mis tunnustas Holokausti Mälestuspäeva. Seejärel loodi valitsuste ja vabaühenduste holokaustialane koostööfoorum ehk rahvusvaheline rakendusrühm, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Argentiina, Austria, Belgia, Holland, Horvaatia, Iisrael, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhimaa, Ungari ja Eesti. Rakendusrühma eesistuja on Tšehhimaa. Eesti ühines rakendusrühmaga 2007. aasta lõpul.

Eesti Vabariigis sai mälestuspäev valitsuse heakskiidu 23. jaanuaril 2003 ja esimest korda tähistati seda juba 4 päeva hiljem, 27. jaanuaril 2003.
___________________________________________
Allikad:
1. Holokaust. Vikipeedia. Kättesaadav siit: http://et.wikipedia.org/wiki/Holokaust
2. Holokausti mälestuspäev. Vikipeedia. Kättesaadav siit: http://et.wikipedia.org/wiki/Holokausti_m%C3%A4lestusp%C3%A4ev