Eesti Taastuvenergia Koda ja Eesti Roheline Liikumine koostöös Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidega viivad tänasest kuni Euroopa Parlamendi valimisteni läbi kliima- ja energiapoliitika sotsiaalkampaaniat.

Kampaania eesmärk on Euroopa muutunud julgeolekusituatsioonis pöörata tähelepanu EL-i ja liikmesriikide energiajulgeolekule ja –sõltumatusele. Sotsiaalkampaaniaga juhitakse tähelepanu sellele, et kohalikud puhtad kütused aitavad vähendada kulutusi ja sõltuvust välistest energiaallikatest.

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammiste sõnul maksab iga Euroopa Liidu elanik 2 eurot päevas fossiilsete kütuste impordiks – see teeb kokku 365 miljardit eurot aastas. Viimase 10 aasta jooksul on EL-i kulutused fossiilsete kütuste impordile kolmekordistunud. Samas teenivad sellelt tulu riigid, kellest paljud on ebademokraatlikud. Selleks, et see nii ei jätkuks, tuleb rohkem panustada kodumaistesse puhastesse energiaallikatesse, luues ühtlasi töökohti ja toetades oma riigi majandust.

Fortum Eesti ASi juhatuse esimehe Margo Külaotsa hinnagul aitaks taastuvenergiapõhine sooja ja elektri koostootmine hoida eestlastel oluliselt kokku energiale tehtavatelt kulutustelt. „Kui Tartu linn kasutaks soojusenergia tootmiseks imporditud gaasi, siis oleksid tarbijate kulutused  aasta jooksul ligikaudu 10 miljonit eurot suuremad. Praegu ostame sama summa eest biokütuseid, mida hangitakse Lõuna-Eestist, mis tähendab, et läbi taastuvate energiaallikate kasutamise investeerime kohalikku majandusse ja heaollu,“ selgitas Külaots. 

Eesti Rohelise Liikumise tegevjuhi Siiri Liiva sõnul on Eesti energiajulgeoleku kampaania osaks üleeuroopalisest kliima- ja energiapoliitika kampaaniast, mis julgustab Euroopa Parlamenti kandideerivaid saadikuid toetama ambitsioonikamat kliima- ja energiapoliitika raamistikku.

Liiva selgitas, et sotsiaalkampaania on teadlikult kavandatud Euroopa Parlamendi valimiste eelsele ajal, et pöörata tähelepanu ka Euroopa energiajulgeolekule. „Kampaania raames kutsume kõiki Eesti Euroopa Parlamendi kandidaate toetama ambitsioonikamat kliima- ja energiapaketti, mis tagaks Eesti ja Euroopa energiajulgeoleku,“ lisas Liiva.

Tammist lisas, et kõik Eesti elanikud saavad avaldada enda toetust energiasõltumatuse suurendamise vajaduse osas Facebookis Taastuvenergia100 leheküljel ning nõudes Euroopa Parlamendi kandidaatidelt julgeolekut tagavat ja puhtamat energiapoliitikat.