Täna, 2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva, mille selle aasta motoks on „Märgalad kliimamuutuste vastu“.

Märgalade hulka arvatakse sood, rabad, jõed, järved, allikad, madal meri ja märjad metsad. Eestis on praegu kokku 12 rahvusvahelise tähtsusega märgala. Sellele täienduseks on Keskkonnaministeerium käesoleval aastal esitanud rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse kandmiseks veel neli uut esinduslikku märgala - Agusalu looduskaitseala (11 000 ha), Luitemaa looduskaitseala (11 220 ha), Leidissoo looduskaitseala (8178 ha) ja Lihula maastikukaitseala (6620 ha).

Rahvusvaheliste märgalade kaitset ja säästlikku kasutamist koordineerib Ramsari konventsioon, millega on ühinenud 159 riiki, Eesti liitus konventsiooniga 1993. aastal. Ramsari konventsioon vanim riikidevaheline looduskaitseline lepe, mis sündis aastal 1971. Terves maailmas kuulub praegu rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse 1886 ala 159 riigist. Need alad hõlmavad kokku ligi 185 miljonit hektarit.

Eestis tähistatakse märgalade päeva täna Matsalu rahvuspargis Penijõel toimuva õpilaskonverentsiga, mille eesmärk on käsitleda aktuaalsemaid keskkonnaprobleeme Eestis.

Lisaks toimub märgalade päeva puhul reedel, 5. veebruaril Loonal Vilsandi rahvuspargi keskuses teabepäev “Kliima mõju looduslikule mitmekesisusele”. Kohapeal on avatud Taani saatkonna näitus "Kliimamuutus - globaalne väljakutse", võimalik on osaleda viktoriinis, tehakse ettekandeid ja arutletakse kliimamuutuste teema üle.

Rohkem infot märgalade päeva kohta saab siit:
www.keskkonnaamet.ee/lk100, www.wetlands.org ja www.ramsar.org.

2010. aastal tähistab Eesti looduskaitse aastat - täitub 100 aastat elurikkuse kaitset Eestis!