Ajakirja Kalastaja eestvedamisel valiti selle aasta kala. Selleks on Jõesilm (Lampetra fluviatilis), rahvasuus tuntud ka Suti nime all.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 25. jaanuar 2019
  • Foto: Jõesilmud (Lampetra fluviatilis) Tiit Hunt [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Järgmisel aasta kala valimiseks on plaanis kalasõpradel korraldada internetis suur rahvahääletus, kus saavad osaleda kõik huvilised.

„Eestil on olemas aasta loom, lind, puu, seen, lill, sammal, liblikas ja isegi muld, ent tänaseni polnud kordagi valitud aasta kala. Otsustasime selle lünga täita ja tegime otsa lahti,“ ütles ajakirja Kalastaja väljaandja Hanno Kask.

Kask märkis, et kunagi peeti silmu kalaks, seejärel sõõrsuuks ja ehkki tegemist pole luu- ega kõhrkalaga, käsitletakse teda seadustes juba mõnda aega uuesti kalana. Nii võib öelda, et silm on kalade hulgas tagasi. Lisaks saab jõesilm igapäevaselt teenimatult vähe tähelepanu, aasta kalaks valimine aitab teda laiemalt tutvustada.“

Jõesilm eristub teistest kaladest nii oma kerekuju kui ka toitumise ja eluviisi poolest. Siirdekalana veedab ta enamuse oma elust meres, kudema tõuseb jõgedesse ja ojadesse. Jõesilm ei kuulu looduskaitse alla. Siiski on tema püük Eestis keelatud 1. märtsist 30. juunini. Teda ohustab jõgede reostumine

Jõesilmu püütakse põhiliselt sügiseti kuderände ajal merre suubuvatest jõgedest silmutorbikutega. Eesti parimad silmujõed on Narva ja Pärnu, ent jõesilmude kudemisest on teateid umbes 30 jões ja paljudes ojades