Seoses kevadise suurvee taandumisega Soomaa rahvuspargis tuleks Pärnu ja Viljandi poolt rahvusparki sisenevatel külastajatel kehvade teeolude tõttu kasutada Jõesuu- Kõpu maanteed.

Taandunud suurveest tulenevalt on sõidukitele läbimatu Kildu - Tõramaa teelõik, kus paiknevad Oksa kompleks, Kuuraniidu õpperada ja Lemmjõe keelemetsa matkarada. Raba ja Tohvri teel rahvuspargi piires on sõidukiga liikujale kättesaamatud Ruunaraipe luited ja Karuskose teele jääv  Ingatsi matkarada ja Karuskose.

Külastajale on avatud rahvuspargi külastuskeskus ja objektid, mis piirnevad Jõesuu - Kõpu maanteega või jäävad väljapoole tavapärast üleujutusala: Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, Riisa rabarada, Meiekose õpperada, Tõramaa puisniidu õpperada, Öördi õpperada, Läti puhkekoht ja vaatetorn.

Lisaks üleujutusest tingitud halbadele teeoludele tuleks liigeldes pöörata tähelepanu kudemisaladele suunduvatele konnadele Meiekose ja Kõrtsi-Tõramaa vahelisel teelõigul.

Lisainfo: Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, tel.  43 57164 ja 52 61924, www.soomaa.ee