Tallinna Keskkonnaamet avalikustas Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020.

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 on algatatud ja lähteülesanne on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusega nr 146. Tegevuskavas käsitletakse energia säästu võimalusi Tallinnas ja antakse tegevussuunad Tallinna energiamajanduse arendamiseks kuni 2020. aastani.

Tegevuskava koostamist korraldab Tallinna Keskkonnaamet ja tegevuskava kehtestab Tallinna Linnavolikogu.

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskavaga aastateks 2010-2020 saab tutvuda ajavahemikul 5.-26. mai Tallinna Keskkonnaametis ja Tallinna Keskkonnaameti kodulehel tallinn.ee.

Tegevuskava kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil relo.ligi@tallinnlv.ee kuni 26. maini.