Tallinna Linnatranspordi AS alustas ettevalmistusi kvaliteedijuhtimise süsteemi loomiseks ja ISO 9001:2015 standardi sertifitseerimiseks. Hiljemalt aasta lõpuks kasutusele võetava juhtimissüsteemiga soovitakse parandada ettevõtte läbipaistvust, kasvatada efektiivsust ja kaardistada ühistranspordi teenuse osutamisega kaasnevad ohutegurid.

„Läbi kahe sajandi edukalt linlasi teenindanud ettevõte võtab kasutusele ISO standardi, et tagada ligi 2000 töötajaga ettevõtte efektiivne juhtimine ja toimimine eduka äriettevõttena,“ selgitas Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul on ettevõtte eesmärgiks muutuda läbipaistvaks, efektiivseks ja teistele eeskuju pakkuvaks ühistranspordi korraldajaks.

„Seni oleme välja öelnud suured plaanid ettevõtte tehnikapargi uuendamise osas, kuid palju tööd seisab ees ettevõtte sisemiste protsessidega, et parandada ühistransporti sujuvat toimimist,“ ütles Boroditš, kelle sõnul annab sertifitseerimine signaali ka koostööpartneritele, et tööprotsessid on läbipaistvad ja ettevõttes kord majas.

Boroditši sõnul näitab muu maailma linnade kogemus, et parim leevendus liiklusummikutele on ühistranspordi efektiivsem ja sõitjate mugavust arvestav korraldamine. „Iga päev sõidab meie bussidega umbes veerand miljonit inimest ja uus kvaliteedijuhtimise süsteem peab aitama kaasa nende inimeste paremale teenindamisele,“ selgitas ta. „Kui esialgne kvaliteedijuhtimine keskendub rohkem läbimõeldud sisemistele protsessidele ja efektiivsusele,  siis hiljem saab standardit täiendada näiteks kliendikaebuste käsitlemise süsteemi või klienditeeninduse standardite juurutamiseks.“

Tallinna Linnatranspordil aitab kvaliteedijuhtimissüsteemi koostada ja juurutada TJO Konsultatsioonid, kellega on kokku lepitud üleminek uuele juhtimissüsteemile neljas etapis. Käesoleval kevadel kaardistatakse olemasolev töökorraldus ja tegevusalale kohalduvad õigusaktid, seejärel toimub uuendatud juhtimissüsteemi koostamine ja juurutamine. 2019 aasta alguses viiakse ettevõttes läbi siseaudit ja ISO sertifitseerimiseelne hindamine.