Tiit Maran on laialt tuntud oma teadustegevusega, kel on pikaaegne rahvusvaheline kogemus nii teadusorganisatsioonides kui ka administratiivses tegevuses ning töötanud Tallinna Loomaaias 33-aastat.

Tallinna Loomaaia direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutas Tallinna Kultuuriamet välja avaliku konkursi. Konkursikomisjoni poolt väljavalitud kandidaat loobus ametisse asumisest ning seejärel kuulutas Tallinna Kultuuriamet välja uue avaliku konkursi. Tallinna Kultuuriameti juhataja 31. augusti käskkirjaga moodustati kuueliikmeline konkursikomisjon ning viimane lubas vestlusvooru viis kandidaati. Konkursikomisjoni 20. septembri  otsusega osutus valituks Tallinna Loomaaia direktori ametikohale Tiit Maran.

Tiit Maran töötab Tallinna Loomaaias alates 1983. aastast, algul vanemteadurina ning 1997. aastast teadussekretärina ning teadusliku liigikaitse labori juhatajana.

Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib Tallinna Kultuuriameti juhataja Tallinna Loomaaia direktoriga töölepingu alates 24. oktoobrist 2016.

Kauaaegne Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal vabastati ametikohalt vastavalt tema sooviavaldusele, 1. juulist k.a. seoses vanaduspensionile jäämisega.