6. oktoobril toimunud Ettevõtluspäeval tunnustati AS-i Tallinna Vesi kui kõige laste- ja noortesõbralikumat Tallinna ettevõtet.

Alates 2004. aastast on Tallinna Ettevõtluspäeva raames tunnustatud ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid, kes oma tegevusega on elavdanud pealinna majanduskeskkonda. Sel aastal jagati auhindu kuues kategoorias ning anti välja kolm eriauhinda. Vastutustundliku ettevõtte kategoorias olid AS-i Tallinna Vesi kõrval nominentideks veel Microsoft Estonia, Rimi Eesti Food ning Swedbank.

“Meie töötajad külastavad põhitöö kõrvalt lasteaedu ja koole, et rääkida keskkonnateemadel,” jagas AS-i Tallinna Vesi korporatiivteenuste juht Estel Pukk tunnustuse pälvimise tagamaid. “Samuti viivad töötajad läbi ekskursioone ning avatud uste päevi nii Ülemiste Veepuhastusjaamas kui Paljassaare Reoveepuhastusjaamas ning jagavad ideid harivate mängude, õppevahendite ja infomaterjalide koostamiseks.” Pukk lisas, et 2011. aastal on AS-i Tallinna Vesi töötajatelt keskkonna-alaseid teadmisi ammutanud ligi 1300 last.

Tallinna Ettevõtlusameti välisprojektide juhtivspetsialisti ja auhinnakomisjoni liikme Jaanus Vahesalu selgituse kohaselt eristus AS Tallinna Vesi teistest ettevõtetest selgelt lastele ning noortele suunatud sihipäraste ja eesmärgistatud tegevustega – seda eelkõige keskkonnateadlikkust tõstva mitmekülgse haridusprogrammi läbiviimisel, erinevate noorteürituste toetamisel ning töötajate panuses säästvat tarbimist tutvustavates ettevõtmistes. “Positiivse eeskujuna on ettevõte aktiivne koostööpartner mitmetele haridusasutusele üldhariduskoolidest ülikoolideni,” rääkis Vahesalu.

Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte eriauhind anti välja kolmandat korda. UNICEF Eesti Rahvuskomitee poolt Tallinnale 2005. aastal antud laste- ja noortesõbraliku linna tiitli raames soovib Tallinn tunnustada ettevõtteid, kes läbi oma tegevuse toetavad laste ja noorte igakülgset arengut linnas.