Tallinna Keskkonnaameti tellimusel korraldab Keskkonnahariduse ühing Etalon novembris ja detsembris Tallinna alushariduse ja üldhariduskoolide bioloogia, geograafia ja algõpetuse aineühenduse õpetajatele viis loodus- ja keskkonnateemalist koolitust.

Koolituste teemade valikul on koostööd tehtud valdkonna aineühenduste ja Tallinna Õpetajate Maja spetsialistidega. Koolituste eesmärk on omandada praktilisi oskusi kui uudseid teadmisi loodusteaduste valdkonnas, mida üle kanda oma õppetegevusse. Koolitused toimuvad teemadel Läänemeri ja mikroprügi, paekivi ja lubjakaevandamine, kivimid ja mineraalid, mahepõllumajandus, metsloomad ja nende tegevusjäljed. Koolitused toimuvad nii Tallinna Õpetajate Majas, põllumajandusettevõttes kui loodus-ja teaduskeskustes.

Koolitused on osalejatele tasuta ning koolituse lõpus saab iga osaleja vastava tunnistuse. Koolituspäevadest saavad osa ligemale 130 Tallinna õpetajat.