Linnavalitsus tuletab tartlastele meelde, et uuel aastal toimuvad muutused jäätmeveol ning vajalik on uuendada jäätmeveolepinguid.

1. jaanuarist alustab AS Eesti Keskkonnateenused Tartu kolmanda veopiirkonna ja Tähtvere maapiirkonna teenindamist ning jätkab teises veopiirkonnas. Sealseid kliente on teavitatud ja nad on saanud lepinguprojektid, mis tuleks sobivuse korral allkirjastada. Juhul, kui jäätmekäitlejalt ei ole infot saadud, palutakse inimestel endil ettevõttega ühendust võtta. Infot saab  e-posti aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee või klienditeeninduse telefonilt 738 6700. Kontor (Tähe 108) on kuni 27. detsembrini seoses koroonaviiruse levikuga suletud.

Tartu 1. veopiirkonnas alustab Eesti Keskkonnateenused alates 1. veebruarist ja selle piirkonna kliendid saavad info/lepingu lähiajal.

Elanikel on olnud enim küsimusi seoses biojäätmete, pakendite, lepingu sõlmimise ning tiheasustusalaga. Korduvad küsimused on koondatud linna veebilehele.

Korduvalt on küsitud järgmisi küsimusi:

Mida teha, kui jäätmevedaja poolt saadetud lepinguprojektis toodud veosagedus või konteineri tüüp (või midagi muud) ei ole sobiv?

Sellisel juhul palume ühendust võtta ASi Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega. Kiireim viis on esitada täpsustused läbi jäätmefirma veebilehe valides rubriigi "Võta meiega ühendust/muuda lepingut". Info võib saata ka e-posti aadressile tartu@keskkonnateenused.ee , klienditeeninduse telefon on 738 6700.

Kas jäätmevedaja vahetus puudutab ka pakendite vedu?

Pakendite veoks sõlmitud lepingud jäävad endiselt kehtima. Uus vedaja pakub klientidele ka pakendite kogumise teenust, kuid millise ettevõttega sõlmivad kliendid pakendite kogumiseks lepingu, on nende endi valik. Pakendite kogumiseks eraldi mahuti paigaldamine on soovitatav, kuid see ei ole kohustuslik. Kui kinnistul ei ole pakendikonteinerit, tuleb elanikel pakendid viia avalikesse pakendikonteineritesse.

Biojäätmete jaoks on nõutav eraldi konteineri paigaldamine, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit.

Mis saab sellisel juhul, kui elanikud on soetanud kompostri ning kompostivad biojäätmed oma kinnistul?

Kui elanikud on soetanud kompostri ning kinnistul kompostitakse köögijäätmeid, siis on võimalik esitada linnamajanduse osakonnale avaldus biojäätmete konteineri paigaldamisest vabastuse saamiseks. Oluline on, et köögijäätmete kompostimine toimuks kinnises kompostimisnõus, kompostimisvõimalus oleks tagatud kõikidele korteritele ning kinnistul peaks olema piisavalt ruumi kompostmaterjali kasutamiseks. Avalduse vormi leiab siit.

Hajaasustusalal on lubatud harvem jäätmevedu (minimaalselt 1 kord 12 nädala jooksul). Kuidas kontrollida, kas klient elab hajaasustusalal või tiheasustusalal?
Kas aadress on tiheasustusalal ning mitmendas veopiirkonnas aadress asub, on võimalik kontrollida Tartu linna jäätmeinfo kaardilt.

Kui soovin tagastada rendikonteineri, kas pean maksma konteineri pesemise eest?

Konteinerist loobumisel viib piirkonna ettevõte konteineri ära, kuid pesemise eest tuleb tasuda. Kui klient soovib ise konteineri puhtaks pesta, tuleb sellest jäätmevedajaga eelnevalt kokku leppida.

Rohkem infot jäätmekäitluse kohta leiab Tartu linna kodulehelt www.tartu.ee/jaatmeinfo.