Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool avavad järgmisel aastal ühise ettevõtlussuhete koostöövõrgustiku T-HelpDesk, et parandada teadusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd. 

Ülikoolidel on olemas hulgaliselt tehnoloogiaid ja oskusteavet, mille kasutamine võiks ettevõtjatele tulu tuua ja TÜ ning TTÜ esindajate sõnul on ülikoolide ettevõtluskoostöö viimaste aastate jooksul kiirelt kasvanud. Lisaks on loodud hulgaliselt spin-off ettevõtteid ning uusi praktilisi õppevorme: ettevõtjatelt tulnud ideid arendavad ja testivad interdistsiplinaarsed tudengimeeskonnad.

Et ülikoolide võimalusi ettevõtjatele veelgi rohkem avada ning koostööd kiiremaks ja mugavamaks teha, valmistavad TÜ ja TTÜ ette ühist võrgustikku T-HelpDesk, mis avatakse järgmise aasta alguses. Koostöövõrgustikku on plaanis kaasata ka teisi ülikoole ning koostööpartnereid.

T-HelpDesk loob ettevõtetele võimaluse küsimuste või probleemide korral pöörduda vaid ühte kontaktpunkti ning nädala jooksul koostab võrgustik ülevaate, kuidas Eesti ülikoolid saaksid selle lahendamisele kaasa aidata.

Samuti luuakse ühine teenuste andmebaas ning korraldatakse ühiseid ettevõtluspäevi. Esimese ühisürituse tahab TTÜ innovatsiooni ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tea Varrak koostöös ettevõtluse arendamise sihtasutusega läbi viia juba sel sügisel.

TÜ arendusprorektori Erik Puura sõnul on ka seni parimad koostööprojektid ettevõtjatega läbi viidud mitme ülikooli koostöös. Näiteks TTÜ uuringud põlevkivituha baasil loodavate tarduvate segude kohta ja TÜ põhjavee kvaliteedi uuringud ja prognoosid on võimaldanud Eesti energeetikaettevõtetel muuta põlevkivituhk kui ohtlik jääde väärtuslikuks tooteks.

Samas on ettevõtted senini pidanud vastavad kompetentsid erinevatest ülikoolidest ise üles leidma ning ühisprojekti kutsuma. Loodava ühise koostöövõrgustiku puhul otsivad ülikoolid vajalikud ja üksteist täiendavad kompetentsid ise kiiresti üles.

Samuti on plaanis käivitada ettevõtjatele praktiline intellektuaalomandi alane täiendõpe, luua vastavad e-kursused. Ülikoolid on viimase 15 aasta jooksul saanud palju praktilisi kogemusi leiutiste kaitse ja kommertsialiseerimise alal ning neil on olemas ka kõrge juriidilise pädevus. “Need teadmised ja oskused on vaja üle kanda ettevõtlussektorisse,” lausus Puura.

Tea Varrak lisas, et TTÜ-l ja eriti Mektoryl on pikk ning tulemuslik koostöö ettevõtjatega nii Eestist kui ka kaugemalt. "Näiteks oleme teinud koostöös Mitsubishiga elektriautode andmete analüüsi ning loonud Eesti IT ettevõtetega tudengitele mobiiliappide labori. Samas, kui kaks ülikooli panevad seljad kokku, et teha koostööd ettevõtetega, on meie kompetentsidest sirguv sünergia ning võimalused oluliselt suuremad.“