Muuseumihariduse infopäevad toimuvad 21. ja 27. augustil. Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed ootab osalema kõiki haridusasutuste juhte, õpetajaid ja haridustöötajaid töötubadesse.

 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegevuses on olulisel kohal loodusharidus – viiakse läbi õppeprogramme, koostatakse õppematerjale ning populariseeritakse loodusvaatlusi. Ootame osalema muuseumihariduse infopäevadel nii 21. augustil ERMis „noka all“ kui ka 27. augustil Eesti Kunstimuuseumi korraldatud üle-eestilisel infopäeval veebis „Virtuaalne ja reaalne – uuendusmeelne muuseum“. Mõlemal päeval viime läbi töötube, kus tutvustame oma järgmise õppeaasta haridusprogramme ning anname soovitusi ja praktilisi nõuandeid, kuidas muuseum saab kooliharidust erinevates ainevaldkondades toetada. Üritus on õpetajatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Tartus toimub muuseumihariduse infopäev reedel, 21. augustil kell 11–15 Eesti Rahva Muuseumis A-sissepääsu juures, kus enam kui 30 muuseumit ja külastuskeskust üle Eesti tutvustavad oma järgmise kooliaasta haridusprogramme. Infopäeval viib Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodushariduse spetsialistid Külli Kalamees-Pani, Elen Kontkar ja Margit Hirv läbi kõikidele vanuseastmetele mõeldud töötoa, kus nad tutvustavad õppeprogramme, mida pakume, ja vaadeldakse lühidalt iga programmi väikest osa. Töötuba toimub Gustav Ränga auditooriumis kell 13:30. Osalemiseks on vajalik eelregistreeruda!

Üle-eestiline muuseumihariduse infopäev „Virtuaalne ja reaalne – uuendusmeelne muuseum“ toimub veebi vahendusel neljapäeval, 27. augustil kell 10–17. Veebinaril tutvustavad muuseumid üle Eesti oma järgmise õppeaasta haridusprogramme erinevate vanuseastmete õpetajatele ja toimuvad ka mitmed lühiloengud. Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed viib läbi kaks 25-minutilist sessiooni: esimene töötuba toimub kell 11, kus loodushariduse spetsialist Elen Kontkar tutvustab TÜ loodusmuuseumi õppeprogramme. Teise töötoa kell 14:30 viib läbi loodushariduse spetsialist Margit Hirv, kes annab ülevaate TÜ botaanikaaia hariduslikest programmidest. Osalemiseks on vajalik eelregistreeruda! Üritusele saab end kirja panna kuni 24. augustini.

Kohtume muuseumihariduse infopäevadel!