8.–19. maini said loodushuvilised osaleda Tartu Ülikooli loodusmuuseumi linnuviktoriinil “Linnud kevadel”, mis sel aastal toimus eriolukorra tõttu veebis. Viktoriinile laekus kokku 1772 vastust, millest 216 sai maksimumpunktid.

Viktoriin toimus Eesti lindude kohta. Erinevaid linnuliike tuli ära tunda välimuse, kirjelduse ja häälte järgi. Kokku oli linnuviktoriinlil 19 küsimust, millest kõige raskemaks ostutus küsimus puukoristaja hääle kohta. Sellele vastati õigesti vähem kui pooltel kordadel. 833 vastust ehk 47,8% olid vastanud küsimusele õigesti.

“Kui kõige raskem küsimus oli seotud linnu hääle tundmisega, siis kõige lihtsam küsimus oli samuti hääleküsimus. Vastajad tundsid hästi sookurgede häälitsust ja õigesti vastati 1559 korral ehk 89,4%.  Samuti tunti hästi pildi järgi ära sinikael-parti,” sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist Elen Kontkar.

“Viktoriinil osalejatest olid kõige nooremad 2-, 3- ja 5-aastased, kes ilmselt lahendasid viktoriini koos perega. Kõige vanemad vastajad olid 99-aastane ja mitu 82-aastast osalejat,” lisas Kontkar. “Viktoriini korraldajatel on suur rõõm näha, et vaatamata eriolukorrale on inimeste huvi looduse tundmise vastu suur. Kaalume ka järgmisel aastal viktoriini veebis korraldamist, et see jõuaks rohkemate huvilisteni,” lisas ta.

Kõige rohkem vastuseid laekus 14- ja 17-aastastelt, mõlemaid ligi 100 vastust. Täiskasvanute hulgast olid kõige aktiivsemad 30-aastased.

Viktoriinil osalejate vahel loositi välja auhinnad, milleks on Rein Kuresoo reisiraamatud „Seal, kus talvituvad suitsupääsukesed“ ning aastalinnu rinnamärgid. Võitjatega võetakse ühendust.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldas traditsioonilist linnuviktoriini juba kümnendat korda. Seni on linnuviktoriin toimunud kevadeti Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, kus on osalenud 20-30 koolist ligi 100 õpilast.

Vaata linnuviktoriini õigeid vastuseid loodusmuuseumi kodulehel.