Sel aastal tehti Tartus 35 kilomeetri ulatuses teetöid, mis läksid maksma 20 miljonit eurot. Suuremate töödena rekonstrueeriti Riia - Vaksali liiklussõlm, Puiestee tänav, Laseri tänav, Raatuse tänav ning ehitati välja Vaksali - EMÜ - Waldorfkooli kergliiklustee.

Kokku ehitati või rekonstrueeriti sõiduteid 8,5 ja kergliiklusteid 27 kilomeetri ulatuses ning ainuüksi suvel oli korraga töös üle 30 teeobjekti. Tervelt 18 objekti valmis riigi toetuse eest, mille suurus oli kokku ligi neli miljonit eurot. Linna eelarvest kulus teede remondiks 15,6 miljonit eurot.

„Vaatamata tavapärasest suuremale mahule ja töö käigus esile kerkinud tõsistele väljakutsetele õnnestus ambitsioonikas teetööde plaan ellu viia ning Tartu tänavate seisukorda märgatavalt parandada. Pean väga oluliseks, et lisaks põhitänavate remontimisele saime korda tehtud ka mitmed kõrvaltänavad, millel varem puudusid kõnniteed ning mida vaevasid nii tolmu kui sademeveega seonduvad probleemid. Tartu teetööde läbiv joon on jalgsi ning jalgrattaga liikumise mugavamaks ja ohutumaks muutmine," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Ühe suurema tööna valmis sügisel Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkooli 3,2 kilomeetri pikkune kergliiklustee, mis läks maksma ligi 3 miljonit eurot. Tööde käigus rajati raudteekoridoriga paralleelselt kulgev jalgratta- ja jalgtee koos parkimiskohtade, puhkealade, haljasalade ja bussiootepaviljonidega. Puiestee tänava rekonstrueerimine läks maksma pea kaks miljonit eurot ning selle eest paigaldati tänavale sajuveekanalisatsioon, uuendati teekatend, remonditi kõnniteed ning rekonstrueeriti tänavavalgustus. Laseri tänava rekonstrueerimiseks kulus 800 tuhat eurot, mille eest ehitati välja kahe sõidurajaga 6,5 meetri laiune sõidutee ja nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee. 650 tuhat eurot maksma läinud Raatuse tänava taastusremondi käigus uuendati sõidu- ja kergliiklustee katet ja märgiti maha sõidukite ning jalgratturite ühine liiklusruum. 

Lisaks läbisid uuenduskuuri Turu ja Riia tänava ristmik, Tüve, Kõksi, Koorti, Nurme, Oa ja Jänese tänav. Välja ehitati ka kergliiklustee Tartust Rahinge külani ning uuendati ülekatteid Annelinna kergliiklusteedel.

Linnavolikogu menetluses oleva 2022. aasta linnaeelarve projekti kohaselt on tuleva aasta suuremad investeeringud Ülikooli tänava rekonstrueerimine lõigus Riia - Vallikraavi, Veski tänava rekonstrueerimine lõigus Kuperjanovi - Näituse, Ujula tänava rekonstrueerimine lodjakojast Puiestee tänava poole ning kergliiklustee väljaehitamine Rahingest Tüki külani.