Mitmed teadlased, keskkonnaorganisatsioonide esindajad ja looduskaitsjad saatsid reedel keskkonnaministrile, justiitsministrile ja keskkonnaministeeriumi kantslerile pöördumise, milles nõutakse metsade inveteerimise (SMI) alusandmete avalikustamist.

“Kas keskkonnaminister ja justiitsminister saavad aktsepteerida olukorda, kus riigiasutus ei täida seadust?” seisab pöördumises, mille allkirjastasid 74 teadlast, looduskaitsjat ja keskkonnaorganisatsioonide esindajat.

Vaatamata Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutusele, keeldub keskkonnaagentuur avaldamast metsade inventeerimise (SMI) täielikke alusandmeid. Andmekaitse Inspektsioon saatis keskkonnaministeeriumile nõude algatada keskkonnaagentuuri suhtes teenistuslik juurdlus või võtta andmeid varjav ametnik vastutusele. Samuti märkis inspektsioon, et kui on soov seaduse järgi avalikud andmed siiski salastada, peab riigikogu selleks eriseaduse vastu võtma.

“Andmekaitse Inspektsioon on ümber lükanud kõik keskkonnaagentuuri antud põhjendused andmete varjamiseks avalikkuse eest. Juurdepääsuõigust keskkonnateabele näevad ette nii riigisisesed õigusaktid, Euroopa Liidu õigus kui ka Eesti jaoks siduv välisleping," on kirjas Päästame Eesti Metsad esindaja Terje Põvvati ja Eesti Püsimetsaühistu esindaja Mattias Luha poolt keskkonnaministrile, justiitsministrile ja keskkonnaministeeriumi kantslerile koostatud avalikus pöördumises.