Teeme Ära 2008 pügist, mille kogusid kokku 50 000 vabatahtlikku talgulist, on kolm neljandikku käideldud. Ligikaudu neljandiku käitlemine kestab veel jäätmekäitlusfirma Utileek kolmel laoplatsil, eesmärgiga taaskasutada ära võimalikult suur osa jäätmetest. Vastavalt seadusele on ettevõttel selleks aega kolm aastat  ja lume sulamise järgselt on ettevõte  sorteerimise taaskäivitanud.

Prügi käitlemine on pooleli Tartu külje all Raadil, Rapla vallas Kuusikul ja Harkus. Lepingu kogutud prügi ladustamiseks ja sorteerimiseks sõlmis Utileegiga hanke tulemusel Keskkonnaministeerium. Rehvide käitlemine koostöös Rehviliiduga on lõpetatud.

“Kuigi prügi käitlemine ei toimu meie ja eriti prügi ladestusplatside lähikonnas elavate inimeste jaoks loodetud tempos, usume, et Utileek oma töö korrektselt lõpule viib. Hullem asi on metsa alla toodud uue prügiga,”  väljendas oma rahulolematust prügiaktsiooni eestvedaja Rainer Nõlvak.

Metsaaluste koristamine toimub sel aastal omavalitsuste eestvedamisel. Uut üle-riigilist prügiaktsiooni sel aastal ei korraldatud põhjusel, et iga-aastane aktsioon oleks süvendanud prügistajates harjumust viia oma igakevadine prügi metsa alla talgulisi ootama. Siiski on Teeme Ära toimkonda informeeritud siit-sealt metsa alt leitud, sealhulgas kilekottidesse pakendatud prügist, mis annab tunnistust prügistajate tegevuse jätkumisest.

Minu Eesti mõttetalgud on saanud alguse veendumusest, et võidelda tuleb põhjuste, mitte tagajärgedega. “Saime aru, et prügi kui tagajärjega võime aastaid võidelda, kuid põhjus on sügavamal. See on inimeste hoolimises oma maast, kus nad elavad,” ütles Nõlvak.  Mõttetalgud annavad Eestimaast hoolivatele inimestele võimaluse kokku tulla ning leida lahendusi mitte ainult prügistamise lõpetamisele, vaid ka muudele aktuaalsetele probleemidele Eestis.

Minu Eesti mõttetalgud 1. mail saavad toimuma vähemalt 400-s mõttekojas üle Eesti. Mõttetalgutel leitakse ühistes vestlusringides kiiresti lahendusi osaliste jaoks olulistele küsimustele. Arutusele tulevad küsimused mõttetalgutel püstitatakse talguliste poolt kohapeal.

Ettevõtmise algatajad loodavad, et mõttetalgutest saavad alguse vähemalt tuhatkond uut väiksemat ja suuremat tegu, mis muudavad meie kõikide elu Eestimaal paremaks. Minu Eesti mõttetalgutele registreerumine toimub www.minueesti.ee kodulehel ja raamatukogudes üle Eesti.

Minu Eesti tutvustus:
 


Film "Teeme ära 2008" projektist: