Keskkonnaamet teatab, et 14. aprillil toimub Mõniste rahvamajas Kalkahju dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik arutelu.

„Keskkonnaameti esmane eesmärk – anda kõigile asjast huvitatud inimestele juba menetluse algusjärgus informatsiooni on tänaseks saavutatud. Seda, et teave on inimesteni jõudnud näitasid rohked telefonikõned, millega sooviti infot ja selgitusi edasise tegevuse kohta. Lisaks kohalikele helistasid meile  inimesed ka mujalt Eestist, kuna Lõunatipu matkarada ja Peetrijõgi on tuntud paigad. Oleme saadud arvamusi programmi täiendamisel juba arvestanud,” ütles Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Rein Kalle.

Keskkonnamõju hindamise programm on kirjalik kokkulepe selle kohta, millises ulatuses keskkonnauuringuid tehakse. Programm kirjeldab keskkonnamõju hindamise sisu, ulatust ja edasist käiku ning selles  tuuakse välja ka kavandatava tegevuse alternatiivsed võimalused ning hindamismetoodika.

„Kalkahju dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamine on eriline selle poolest, et lisaks eestlastele soovivad sõna sekka öelda ka lätlased, kuna mõju on eeldatavalt piiriülene. Seetõttu on programm tõlgitud ka inglise keelde ja selle kokkuvõte kättesaadav lätikeelsena,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnakorralduse spetsialist Siret Punnisk.

Keskkonnaametile esitati 2013. aastal kaks taotlust, millega sooviti Võrumaal Mõniste vallas Kalkahju ja Naha maardlates dolokivi kaevandama hakata. Amet algatas taotlustele keskkonnamõju hindamise. Tänaseks on selgunud, et taotlejad viivad mõjude hindamise läbi eraldi ja Naha taotlusele korraldatakse eraldi avalikustamine.

Kalkahju dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru ja Räpina kontorites ning Keskkonnaameti kodulehel aadressil.

Programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 14. aprillini e-postiga polva@keskkonnaamet.ee või kirja teel (Keskkonnaamet, Kalevi 1a, 64503 Räpina, kontaktisik Siret Punnisk, tel 799 0913).

Heakskiidetud programmi alusel hakatakse koostama keskkonnamõju hindamise aruannet, mis pannakse enne heakskiitmiseks esitamist  avalikule väljapanekule kõigile tutvumiseks ning lisaks  korraldatakse ka avalikke arutelusid. Keskkonnaamet on avanud ka teemakohase rubriigi oma veebilehel siinsel aadressil.

Kalkahju dolokivikarjääri KMH programmi avalik arutelu toimub Mõniste rahvamajas (Kuutsi külas) 14. aprillil 2014 kell 17.00.