Tolmuimeja võimsuse valimisel tuleb pöörata tähelepanu just imemisvõimsusele. Tarbitava võimsuse näitaja aitab hinnata tolmuimejat elektrienergia tarbimise ökonoomsuse seisukohast. Ei tasu ajada omavahel segamini maksimaalset imemisvõimsust ning maksimaalset elektrilise võimsuse tarbimust. Tolmuimejate puhul ei ole otsest seost koristamise efektiivsuse ning seadme etiketil näidatud elektrilise võimsuse tarbimise vahel.

Loomulikult võib arvata, et mida rohkem elektrienergiat tarbitakse seda parem on ka imemisvõimsus, kuid paljude teiste mõjurite tõttu võivad ühesuguse tarbitava elektrilise võimsuse juures olla erinevatel tolmuimeja mudelitel üpris  erinevad imemisvõimsused.

Maksimaalne imemisvõimsus on suurim võimsus, mida antud tolmuimeja on võimeline saavutama. Tolmuimeja maksimaalset imemisvõimsust on võimalik saavutada ainult tolmuimeja esimeste tööminutite jooksul teatud “ideaalsete” tingimuste koos esinemise korral.

Seetõttu on kasulik teada keskmise efektiivse võimsuse näitajat. Keskmist efektiivset võimust mõõdetakse reaalse koristamise käigus ning ta näitab tolmuimeja suutlikkust pikema aja vältel tolmu koguda. Tavaliselt on keskmine efektiivne imemisvõimsus maksimaalsest imemisvõimsusest 15-30% väiksem.

Kokkuvõttes - mida suurem imemisvõimsus, seda parem. Imemise ülevõimsust võib võtta kui lisaressurssi, mida saab aeg ajalt rakendada. Igal juhul on see parem kui väiksema võimsusega seadmest viimast välja pigistada.

Võrreldes erinevate mudelite maksimaalset ning keskmist efektiivset imemisvõimust saate suhteliselt täpselt valida teile sobiva seadme.