Tartu linnapeale ja volikogule esitatud pöördumise algatusrühm kohtus 29. jaanuaril linnapea Urmas Klaasi kutsel Tartu raekojas linnapea ja linnavalitsuse liikmetega.

Ligi kaks tundi kestnud elava arutelu jooksul kinnitasid algatusrühma esindajad, et jäävad pöördumises esitatud ettepaneku juurde tselluloositehase eriplaneering tagasi kutsuda. Eriplaneering on algatatud kiirkorras ning peamiselt ühe poole, EstFor Investi huve arvesse võttes, jättes Tartu linna strateegilised huvid ja kaasarääkimisvõimaluse kõrvale.

Tartu linnapea Urmas Klaas väljendas seisukohta, et ei pea õigeks suurte keskkonnamõjudega tootmisettevõtte rajamist Tartu lähistele.
Tema sõnul kujundab linn oma seisukoha, mis tehakse teatavaks 7. märtsil toimuval Tartu volikogu erakorralisel istungil, mis on kokku kutsutud tselluloositehase võimaliku rajamisega seonduvate küsimuste arutamiseks. 
Pöördumise algatusrühm väljendas toetust linnapea tegevusele linna huvide eest seismisel ning lubas jätkuvat koostööd ja infovahetust. 

18. jaanuaril 2018 Tartu linnapeale ja volikogule üle antud pöördumises, millele on nüüdseks saabunud enam kui 1700 allkirja (lisaks üle 1400 allkirja petitsioon.eelehel)  nõutakse, et Tartu linn taotleks Vabariigi Valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ tagasivõtmist. Riigi eriplaneering on algatatud ilma Tartu linna ja teadlaskonnaga aru pidamata ning Tartu linnast mööda minnes. 
Pöördumises tehakse ettepanek, et Tartu linn nõuaks protsessi korrektset taasalustamist nii, et juba planeeringu esimeses  etapis arutataks sisuliselt tehase erinevaid asukohti ja siduvate otsuste tegemisel kaasataks kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.
Nn Tartu apelli tekst ja kõigi allakirjutanute nimed on kättesaadavad lehel tartuapell.voog.com
Allkirju saab jätkuvalt anda lehel petitsioon.ee .

Kohtumisel linnapeaga osalesid algatusrühma liikmed Tiia Kõnnussaar, Asko Lõhmus, Ülo Mander, Raul Rosenvald, Virve Sõber, Asko Tamme ja Marju Unt.