Eesti Teaduste Akadeemia valis TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaani professor Andres Öpiku akadeemikuks tehnikateaduste alal.

Andres Öpik on sündinud 4. mail aastal 1947. Tema juhendamisel on kaitstud 7 doktoritööd ja temalt on ilmunud üle 200 teadusliku publikatsiooni. Andres Öpik on pälvinud aastal 2007 TTÜ teenetemedali „Mente et Manu“, 2006. aastal Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Aastal 2006 pälvis ta riigi teaduspreemia loodusteaduste ja tehnika valdkonnas. Aastal 1985 pälvis Öpik Eesti NSV teaduspreemia. Täna on tema teaduslikud huvid seotud molekulaarselt jäljendatud polümeermaterjalide omaduste uurimise, valmistamise ja rakendustega.

Aastatel 1970 – 1992 töötas A. Öpik TTÜ keemiateaduskonnas füüsikalise keemia kateedris inseneri, assistendi, vanemõpetaja ja dotsendi ametikohal. Aastatel 1992 – 1997 TTÜ keemiateaduskonna keemia instituudis füüsikalise keemia professori ametkohal. Aastatel 1991 – 2002 oli ta TTÜ keemiateaduskonna dekaan ja alates aastast 2002 on Öpik TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan ja materjaliteaduse instituudi füüsikalise keemia professor.

Andres Öpik on alates aastast 2010 TTÜ ja TÜ doktorikooli „Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" juht TTÜs, alates aastast 2005 TTÜ nõukogu akadeemilise komisjoni liige, alates aastast 2005 TTÜ nõukogu liige, aastatel 2006 – 2011 Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert, aastatel 2005 – 2011 Eesti Teadusfondi ekspert, aastatel 2005 – 2009 TTÜ doktorikooli „Uued tootmistehnoloogiad ja protsessid" juht ja aastatel 2003 – 2011 Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu aseesimees.

Öpik lõpetas aastal 1970 Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiateaduskonna elektroonika erimaterjalide tehnoloogia erialal. Ta kaitses doktorikraadi teemal „Vase ja indiumiga legeeritud CdSe defektstruktuuri uurimine“ Tartu ülikoolis aastal 1980 (juhendaja Jüri Varvas). Aastatel 1983 – 1984 õppis Öpik Helsingi tehnikaülikoolis järeldoktorantuuris.