Koolitus toimub Tallinnas, Seiklusjutte Maalt ja Merelt koosolekuruumis, Tartu mnt. 44 ajavahemikul 9. detsembrist 2008 kuni 14. märtsini 2009. aastal kokku viie päeva jooksul.

Vaatleme, missugune on organisatsiooni, perekonna või üksikisiku mõju keskkonnale ja kuidas seda vähendada.

Usume, et kursus pakub huvi ja praktilisi nõuandeid nii vabaühenduste liikmetele kui kogu organisatsioonile – seda enam, et üha rohkem seostatakse edukat organisatsiooni oskusega luua tervislikku töökeskkonda ning säästvalt toimetada nii looduse, ühiskonna kui iseenese suhtes.

Abiks õppijaile valmib lähikuudel koduleht ning elektrooniline ressursikasutuse kalkulaator.

Soovijatel palume registreerida elektrooniliselt marili.lenk@vabaharidus.ee või telefonil 677 6295 hiljemalt 2. detsembriks.

Koolitus on osavõtjatele tasuta, toetavad:
- Vabaühenduste Fond, mis on rahastatud Islandi, Lichtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi vahendusel. Toetusi koordineerib Avatud Eesti Fond ja

- Keskkonnainvesteeringute Keskus

Koolituse maht
Õppekava maht on 5 päeva, 64 tundi, sisaldab auditoorset, praktilisi töid ning koduülesannet, lisandub ekskursioon.

Sihtrühm
Käesoleva õppekava sihtgrupiks on vabahariduslike õpirühmade täiskasvanud õppijad, kelleks võivad olla ühenduste juhid, liidrid, koolitajad, kohaliku elu eestvedajad jt.

Koolituse eesmärgiks on
* Pakkuda osalejatele säästva arengu alast teavet.
* Tutvustada organisatsioonidele keskkonnaaruande koostamise põhimõtteid

Koolituse lõpuks on õppijad omandanud teadmisi keskkonnasäästlikuks toimimiseks kodus ja tööl. Osavõtjad on omandanud keskkonnaaruande koostamise põhitõed ja oskused, praktilise tööna valmib keskkonnaaruanne.

Õppetöö korraldus Koolituskava sisaldab auditoorset õppetööd. Kasutatakse interaktiivseid meetodeid, loengut, rühmatööd ning õpireisi. Koolituse korralduse eest vastutavad SA REC Estonia ja Eesti Vabaharidusliit. Teemasid tutvustavad lektorid Tallinna kõrgkoolidest ja instituutidest, juhtivaks koolitajaks on Anu Kõnnusaar Eestimaa Looduse Fondist. Anu on korduvalt konsulteerinud organisatsioonide ning ettevõtete keskkonnaaruannete koostamist ning läbi viinud vastavaid koolitusi. Koolituse läbinu saab tunnistuse.

PROGRAMM

I õppepäev: Keskkond
9. detsember 2008
11.00. – 12.00. - Sissejuhatus: Kaja Peterson, SEI-Tallinn - Lühiülevaade Eesti keskkonnaseisundist
12.00. – 12.30. - Kursuse lühitutvustus.
12.30. – 13.30. - Lõuna
13.30. - 17.00. - Anu Kõnnusaar, Eestimaa Looduse Fond: Ökoloogiline jalajälg. Milleks organisatsioonile keskkonnaaruanne? Keskkonnaaruande tutvustus. Keskkonnaaruande koostamise põhimõtted. Ökoloogilise jalajälje ja CO2-mõõtmise metoodikad. Keskkonnaaruande koostamise peamised põhimõtted. Tutvumine erinevate keskkonnaaruannetega. Kodutöö.

II õppepäev: Majandus
6. jaanuar, 2009
11.00. – 12.30. - Peeter Raesaar, Tallinna Tehnikaülikool - Energiasääst kodumajapidamises
12.30. – 13.30. - Lõuna
13.30. - 14.30. - Kristel Toom, Tallinna Ülikool - Keskkonnasäästlik tarbimine. Keskkonnasõbralikud valikud meie ümber. Ökomärgised.
14.30. – 17.00. - Anu Kõnnusaar - Organisatsiooni keskkonnaaruande koostamine. Praktiline töö: osalejad koostavad oma organisatsiooni keskkonnaaruandeid ja konsulteerivad tekkinud küsimustes juhendaja ja teiste osalejatega.

III õppepäev: Sotsiaalsed aspektid
27. jaanuar, 2009
11.00. – 12.30. - Riina Laane, Kutserehabilitatsioonikeskus - Inimressurss ja selle säästmine. Mis ohustavad meie vaimset tervist? Sotsiaalsed, isiksuslikud, keskkondlikud, tööalased ja perekondlikud põhjused. Kuidas me aru saame, et midagi on korrast ära? Ohu märgid. Mida teha, et vaimset tervist säästa?
12.30. – 13.30. - Lõuna
13.30. - 16.00. - Kärt Vaarmari, Keskkonnaõiguse Keskus - Avalikkuse kaasamine keskkonnaotsuste langetamisse. Head ja halvad näited Eestist

IV õppepäev: Säästva arengu teemalise kodulehe tutvustamine
17. veebruar, 2009
11.00. – 12.30. - Hans Põldoja, Tallinna Ülikool - Säästva arengu teemalise kodulehe tutvustamine.Tutvumine ressursikasutuse kalkulaatoriga. Praktiline õppus.
14.00. - 17.00. - Reet Valgma, Õppekeskus Tõru - Avalik esinemine. Praktiline õppus, videotreenhing.

V õppepäev: Lõpetamine ja kokkuvõte
3. märts, 2009
11.00. – 12.30. - Koostatud keskkonnaaruannete esitlus.
12.30. – 13.30. - Lõuna
13.30. - 17.00. - Koostatud keskkonnaaruannete esitlus jätkub.
Kursuse lõpetamine

Ekskursiooni aeg ja sihtkoht täpsustatakse edaspidi.

Allikas: EMSL