Lähiajal muutub domineerivaks tarbijarühmaks iseteadlik noor põlvkond, kes kehtestab turul uued standardid nii toodete kui ka pakendite osas. Üha enam hinnatakse pakendeid, mis on üheaegselt nii kvaliteetsed, keskkonnasõbralikud kui ka leidlikud ning pakuvad seejuures silmailu.

2025. aastaks moodustab Euroopa tööjõuturu 47% ulatuses nn Y-põlvkond ehk aastatel 1980-2000 sündinud tarbijad. Uuringute kohaselt väärtustab see põlvkond keskkonnasäästlikkust oluliselt enam ning teeb teadlikumaid sisseoste kui hetkel domineeriv 

tarbijaskond. Suur enamus, 70% kõnealuse põlvkonna esindajatest peavad end keskkonnateadlikuks – mitte, et nad vähem tarbiksid, kuid nad ootavad tootjatelt leidlikke lahendusi pakendite, jäätmekäitluse ja taaskasutuse vallas.

Üle poole, 50% uude põlvkonda kuulujatest on nõus keskkonnasäästlikult pakendatud toodete eest välja käima suurema summa. 85% Y-generatsiooni esindajatest peab pakendit meeldiva ostuemotsiooni teguriks. Tarbija poolehoiu võitmiseks ei piisa enam pelgalt kvaliteetsest tootest – oluliseks kaubavaliku kriteeriumiks on kogu tarneahela ökoloogiline jalajälg, sealhulgas toote pakend. Seetõttu tasub ettevõtetel pöörata pilk kaasaegse tehnoloogia ja keskkonnasäästlike materjalide suunas.

Mitmekülgsed uuenduslikud pakendamise tehnoloogiad

Üks olulisi muutusi pakenditööstuses on seotud e-kaubanduse järk-järgult kasvava populaarsusega. Arvestades, et ligikaudu 30-40% online-kauplustes müüdavast kaubast kuulub tagastamisele, eeldab see ettevõttelt ülimalt tõhusa, leidliku ja kerge pakendi väljatöötamist, mis peaks vastu mitmeetapilisele tarnele ilma toodet kahjustamata. Näiteks on Amazon välja töötanud lainepapist transpordipakendi, mis toimib justkui suure ümbrikuna, mida on väga lihtne avada ning mis võimaldab transportida ka habrast kaupa.

Uute tehnoloogiate abil saab välja töötada leidlikke ja kaasaegseid pakendeid, mis võimaldavad säilitada tooteid nende tavapärases keskkonnas ja tingimustes. Erinevad raadiosagedustuvastuse seadmed ja andurid (näiteks ajamõõdikud ja temperatuuriandurid) näitavad, kui kaua hoiti pakendit ebasoovitaval temperatuuril.

Riknemisandurid markeerivad hapniku sissetungi pakendisse. Kõik need uudsed tehnoloogiad võimaldavad säilitada kiiresti riknevaid tooteid paremates tingimustes ning pikendada nende säilivusaega. USA turul on mitmed neist juba kasutusala leidnud, kuid Euroopas vajavad uuenduslikud lahendused veel juurutamist.

Väljakutsed ja võimalused kaubandussektoris

Huvitaval kombel on Euroopas saavutanud juhtiva positsiooni jätkusuutlike pakendamislahenduste väljatöötamisel just odavmüügiketid. Tippu aitab jõuda kulude optimaalne vähendamine suure tootmismahu läbi.

Näiteks harrastavad kaupluseketid Mondelez ja Procter & Gamble üha enam nn komplekteeritud pakendamist (ingl.k. bundled packaging), näiteks ühes pakendis müüakse korraga hambapastat ja hambaharja. Teine võimalus pakkematerjali koguste vähendamiseks on kerge lainepapp, mis säilitab oma jäikuse (seeläbi ka kaitsefunktsiooni), kuid on kerge, mugavalt transporditav ja pikas perspektiivis ka odavam.

Kõige loodussõbralikumaks peetakse kiupõhiseid materjale (paber, tselluloos). Ligi 50% taaskasutatud materjalidest on just nimelt kiupõhised. Kvaliteetsest kiust valmistatud pakend võib läbida kuni kaheksa taaskasutamise tsüklit. Teised pakkematerjalid, näiteks puit ja klaas, pole nii hõlpsasti taaskasutatavad ning nende ümbertöötlemisel võib esineda kvaliteedi- ja sorteerimisprobleeme.

Üha tihedamast konkurentsist tulenevalt peab tarbija tähelepanu püüdmiseks panema üha suuremat rõhku pakendi esteetikale. Kaupmehed seisavad silmitsi küsimusega, kuidas muuta loodussäästlikud pakendid tarbijale atraktiivseks ja ligitõmbavaks. Üks võimalus on tänapäevaste kergete materjalide kombineerimine kvaliteetse trükiga. Taaskasutatud materjali kasutades võib rõhku panna ka pakendi naturaalsele ja loomulikule välimusele.

Tänase laia valikuvabadusega turu tingimustes on toote pakend muutumas üha olulisemaks ostukriteeriumiks. Uus põlvkond tarbijaid hindab kõrgekvaliteedilisi ja keskkonnasõbralikke materjale, mille päritolu on võimalik tuvastada. Taastuvad ja taaskasutatavad materjalid on tuleviku pakendamise A ja O, ühtlasi eeldavad seda ka Euroopa Liidu uued normid.