Tuuleenergia rakendamisest inimeste heaks unistati juba väga ammu. Nii näiteks otsis Babüloonia suurriigi looja Hammurabi viise, kuidas kasutada tuult ära oma niisutusprojektides.

1. sajandil elanud Vana-Kreeka insener, mehhaanik ja matemaatik Heron Aleksandriast on tuntud selle poolest, et konstrueeris tuuleratta. Odavat orjatööjõudu oli aga tol ajajärgul piisavalt ning seetõttu ei hakatud leiutist leiutamise hetkel veel aktiivselt kasutama. Heronilt teame hoopis tema hüdraulisi masinaid, näiteks purskkaevu.

 

Tuulikute ajalugu

FOTO: Heroni tuuliku joonis (allikas: Wikipedia)

 

Teine tuntud varajane tuuleenergiat kasutav ratas on tuule poolt ringi aetav palveveski, mida kasutati näiteks Hiinas ja Tiibetis neljandast sajandist alates. Tuul, mis on puudutanud palveveskeid aitab leevendada halva karma mõjusid, usuvad kohalikud.

 

Tuulikuid võib jagada kahte suurde rühma: vertikaalse teljega Pärsia tüüpi tuulikud ja horisontaalse teljega Euroopa tüüpi tuulikud. Euroopa tuulikud jagunevad omakorda pukktuulikuteks ja torntuulikuteks.

 

Praegu teada olevalt vanima tuule jõul töötava masina võtsid kasutusele pärslased, kes panid ümber vertikaalse telje liikuma 6-12 purje. Pärsia tuulikuid tuntakse ka Sistani tuulikutena. Sistani provints jääb Iraani, Afganistani ja Pakistani piirile. Purjede abil tõsteti nii vett kui jahvatati vilja. Purjedega liikuva masina leiutamise aja üle teadlased alles vaidlevad. Esimesed teemakohased kirjalikud andmed paigutavad esimesed tuulikud seitsmendasse sajandisse. Need vertikaalse teljega purjerootori tüüpi tuulikud töötasid tänu piirkonnas puhuvatele tugevatele ühesuunalistele tuultele.

Tuulikute ajalugu

 

FOTO: Pärsia tuuliku joonis (allikas: Wikipedia)

Sarnaseid vertikaalselt liikuvaid tuulikuid võib leida ka 13. sajandi Hiinast. Osad teadlased on veendunud, et Kagu-Aasias kasutati tuult niisutamiseks ja vee tõstmiseks juba aastatuhandeid.

 

Legend räägib, et 1190. aasta paiku nägid Süürias tuulikuid ristisõdijad, kes tõid nende ehitamise oskuse Euroopasse. Pärsia tuulikud konstrueeriti ringi nii, et need hakkasid sobima ka muutliku tuulega Euroopas. Nii sündisidki pööratavad pukktuulikud ja pööratavate peadega torntuulikud. Vertikaalse tuulikuid kasutati Euroopas vähesel määral kuni 18. sajandini.

 

Tuulikute ajalugu

FOTO: Hooperi veski Kentis (allikas: Wikipedia)

 

Kokkuleppeliselt peetakse tuulikute kasutuselevõtu ajaks Euroopas 12. sajandit. Tuulikute levik oli kiire. Juba 14. sajandil kasutati tuulikuid Reini deltas maa kuivendamiseks. 15. sajandist alates kasutasid hollandlased tuulikuid „merest maa tegemiseks“. Poldriveskid olid tuuleveskid, mille abil tõsteti vett merre.

 

Esimese elektrit genereeriva tuuliku valmistas 1887. aasta juulis šoti õpetlane James Blyth, et valgustada akude abil oma suvilat Marykirkis. 1891. aastal patenteeris James Blyth Suurbritannias tuuleenergia tootmise masina. 1895. aastal lõi leiutaja ettevõtte Mavor and Coulson, mis paigutas litsentseeritud tuulegeneraatori Montrose´i laatsaretile varugeneraatoriks.

 

Tuulikute ajalugu

FOTO: James Blythi tuulik Marykirkis (allikas: Wikipedia)

 

 

Tuulikute ajalugu

FOTO: James Blythi tuulik Montrose´i haiglas (allikas: Wikipedia)

1887. aastal ehitas ameeriklane Charles F. Brush tuulegeneraatori, mida sai kaitsta liiga tugevate tuulte eest seda vajadusel peatades.

 

Esimene 100kW võimsusega tuugen hakkas tööle 1931.aastal NSV Liidus Jaltas. See oli tänapäevase rõhtsa teljega tuulegeneraatorite eelkäija. Selle tuugeni kasutegur oli 32%, mis ei erine oluliselt tänapäeva tuulegeneraatorite kasutegurist.

 

Esimene 1MW võimsusega tuugen hakkas tööle 1941. aasta sügisel USA-s Vermontis. Kuid ta sai töötada kõigest 1100 tundi, siis läks ta rikki. Sõja tõttu oli varuosadest ja materjalidest suur puudus ning sellepärast seda ei remonditudki ära.


A. Juske, P. Raesaar “Tuulikud läbi aegade” Vali Press OÜ, 2008, lk.-d 69-92.

ArchNet „Windmills of Khorasan and Sistan Provinces“ http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=15641

Wikipedia “Charles F. Brush” http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Brush

Wikipedia “James Blyth (engineer)” http://en.wikipedia.org/wiki/James_Blyth_%28engineer%29

Wikipedia „Hero of Alexandria“ http://en.wikipedia.org/wiki/Heron_of_Alexandria

Wikipedia „Prayer wheel” http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_wheel

Wikipedia „Sistan“ https://en.wikipedia.org/wiki/Sistan

Wikipedia „Windmill“ http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill

Vikipeedia „Heron“ http://et.wikipedia.org/wiki/Heron

Vikipeedia „Tuulegeneraator“ http://et.wikipedia.org/wiki/Tuulegeneraator