Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni hinnangul pole põhjendatud sel nädalal Riigikogu täiskogus esimesele lugemisele minev Looduskaitseseaduse muutmine, mis keelab suuremate kui 30-meetrise kõrguse ja võimsamate kui 20kW elektrituulikute ehitamise Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi saartel.

„Tuuleelektri tootmise eelduseks on tuule olemasolu ning arvestades, et Eesti parimad tuuled puhuvad just saartel, siis on eelnõu justkui ettepanek püüda edaspidi kalu vee asemel metsast,“ kommenteeris eelnõud Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen.

Pärast mitmeaastast tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamist on Lääne-Eesti maavalitsused koos kohalike omavalitsuste ja ametite esindajatega jõudnud lahendusteni, kuidas arendada tuuleenergiat nii, et säiliksid seejuures ka kogukondadele olulised väärtused. „See on olnud demokraatlik ja kõiki huvigruppe kaasav protsess, mille jooksul pole keegi teinud ettepanekut saartel tuulikute rajamine ära keelata. Miks peaks sellest tööst ning kohalike inimeste õigusest oma ruumi planeerida nüüd teerulliga üle sõitma?“ imestab Kasonen.

Tänavu suvel algatatud eelnõu autor riigikogu liige Tõnis Palts väidab maailma kogemusele viidates, et tuuleparkide püstitamine vähendab turismi. Samas ei lisa ta eelnõule „maailma kogemusest“ ühtegi tõendavat uuringut. Ometi on ju tuuleenergiat tootvates riikides selle mõju turismile tänaseks juba uuritud. Suur osa neist tõestavad vastupidist – tuulepargid ei oma turismile negatiivset mõju, vaid suurema tõenäosusega meelitavad hoopis turiste kohale:

*„Tuuleparkide juures asetsevad külastuskeskused koguvad järjest enam visiite ja ümber tuuleparkide kerkivad turismiatraktsioonid,“ selgub Austraalias läbi viidud uuringust.

* Ka väikses, kuid maailma suurima tuulikute arvuga Taanis on turismindus alates 1980-aastast kasvanud 50% ja tuuleparkidel ei ole tähendatud mingit negatiivset mõju.

* Teatud piirkondades, näiteks Saksamaal, kus avalikkusel on suur huvi keskkonnaküsimuste ja uute tehnoloogiate vastu, kasutatakse tuuleparke „rohelise turismi“ edendajatena.

* Suurbritannias ning Šotimaal teostatud küsitlustele viidates ei saa ka väita, et tuulepargi olemasolu mõjutaks inimeste otsust, kus ta puhkab.

* Teiste riikide kogemus näitab ka, et tuulepargid võivad olla turismiatraktsioonid, mis peaksid olema kaasatud kohalikku turismikontseptsiooni.

Kuna turism on suuresti sõltuvuses keskkonna atraktiivsusest, siis on mõistetav, et inimesed pelgavad tuuleparkide mõju maastikule. Viimaste aastate vältel tehtud uuringud on aga näidanud, et eeldus, et tuulepargid mõjutavad turismi negatiivselt, on pigem subjektiivne hirm, kui mõõdetav fakt. See annab võimaluse omavalitsusel, linnal või külal erineda teistest ning leida oma nišš. Seda iseäranis Eesti saartel, kes täna juba end turundavad looduse, rohelisuse ja jätkusuutliku elustiiliga.