Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse uue raporti kohaselt ei piirdu uimastisõltlased kunagi ühe mõnuainega ning see omakorda tekitab nende inimeste ravimise puhul uusi väljakutseid. Euroopa Parlamendi kodanike õiguste komisjoni liikmed kuulasid 4. novembril uut infot uimastisõltuvuse kohta Euroopas, arutades teemat hiljem ka omavahel.

"Paljud inimesed muutuvad sõltlasteks ebaseaduslike ja seaduslike uimasite kombineerimise näol," rääkis Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) direktor Wolfgang Götz. "See suurendab väljekutseid ja teeb ravimise keerulisemaks. Peame selle teemaga aktiivselt tegelema."

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus koostab igal aastal aruande narkootikumide tarbimise kohta Euroopas. 2009. aasta raporti järgi hoiavad tugevat kohta Euroopas kokaiin ja heroiin ning midagi suurt nende tarbimises pole paranenud.

Positiivse märgina ütleb aruanne, et kanepitarbimine on vähenemas, eriti noorte inimeste seas.

Kodanike õiguste komisjoni esimees Sophia in't Veld (ALDE, NL), kes juhatas ka koosolekut, tõstatas teabe jagamise küsimuse, uurides, kas liikmesriigid ikka jagavad piisavalt üksteisega infot.

Osad Euroopa Parlamendi saadikud uurisid, mis toimub vanglates. Csaba Sógor (EPP, RO) küsis, kas ELi liikmesriikides on võrreldavad seadused uimastikasutamise osas vanglates.

Käesoleval aastal avaldas EMCDDA esimese ülevaate internetti käsitlevate lähenemisviiside kohta, mis näitas, et teatavate ennetus- ja ravivormide ning kahjude vähendamisele suunatud sekkumiste korral on veebipõhistel lähenemistel märkimisväärne potentsiaal.

On leitud palju mitmesugustes pakendites ja mitmesuguste koostisainetega „vürtsisegusid“. Kohtuekspertiisi analüüsidel ei ole sageli õnnestunud leida etiketile märgitud taimseid aineid, kuid mõningatest proovidest on leitud segudele lisatud sünteetilisi kannabinoide.

____________________

Uimastitarbimine Euroopas:

  • 13 miljonit täiskasvanud eurooplast on proovinud kokaiini, 4 miljonit neist möödunud aastal
  • 74 miljonit eurooplast on proovinud kanepit, enamik neist noored
  • 2,5% 15-34 aastastest eurooplast kasutab kanepit igapäevaselt