USA rahvuslikul terviseinstituudil oli koloonia 350 šimpansist, kes kõik olid mõeldud uurimistöödeks. Kaks aastat pärast enamuste uurimistöös osalenud šimpanside pensionile saatmist otsustas USA rahvuslik terviseinstituut (NIH) lõpetada oma programmi „Loodus“.

16. novembril teatas administratsioonile saadetud e-kirjas NIH direktor Francis Collins, et 50 NIH omandis olevat looma, kes on alles jäetud uurimise jaoks, saadetakse kaitsealadele. Agentuur arendab välja ka plaani, et toetada alles jäänud ahve, kes ei ole NIH omandis.

„Ma arvan, et see on loogiline jätk, tegevusele mis kaasnes väga läbimõeldud viieaastane protsessiga, mille kaudu üritati leppida kasude ja ohtudega, mis võivad kaasneda haruldaste loomade uurimisega.“ Collins ütles intervjuus „Loodusega“: „Me oleme jõudnud punkti, kus viie aasta jooksul on vajadus selliste uuringute järele on kahanenud nullini.“

Paljud loomkatsete valdkonnas tegelevad advokaadid ei ole antud plaaniga rahul. „Arvestades NIH peamise missiooniga kaitsta rahva elu, tundub see üllatav,“ ütleb Frankie Trull, biomeditsiini uuringute fondi president Washington DC-s.

NIH saatis 2013. aastal pensionile umbes 310 šimpansi vastavalt nõustamiskomisjoni soovitustele, selles tegevuses lähtuti USA rahvusliku meditsiiniinstituudi plaanist. Agentuur säilitas eneste jaoks kolooniat, mis koosnes 50 „reservis“ olevast loomast, keda võib kasutada ainult juhul, kui uurimistöö vajab väga kõrgele taseme katseloomi, näiteks viroloogilistes hädaolukordades.

USA kala- ja metsandusamet lisas juunis uued nõuded šimpanse kasutavaisse uuringuisse, see andis uurimise all olevatele šimpansidele ohustatud liikide kaitse. Uued reeglid aitavad teadlastel vältida šimpanside liigset koormamist, kui FWS (USA kala- ja metsandusamet) ei tee kindlaks, et tööst oleks mingit kasu metsikute šimpanside endi jaoks. Teadlased võivad siiski  jätkata mõnesid mitteinvasiivseid käitumisuuringuid NHI ahvide ja teiste ahvide peal.

Trull näeb NHI viimases sammus vastuolu loogikaga, mis võimaldas instituudil hoida ahve reservis. „Ma ei mõista otsust. Me võtame selle ressursi ära igaveseks,“ ütleb ta.

Stephen Ross, loomade käitumisekspert, kes töötas 2013. aastal nõustamiskomisjonis, ütleb, et alates algusest on NIH pidanud uurimisloomade pensionile saatmist võimaluseks, kuna teadlased ei kasutanuid neid. „On kindel, et šimpansid pole vajalik ressurss biomeditsiini uuringute maailmas,“ ütleb Ross, kes töötab Lincolni pargi loomaaias Chicagos, Illinoisis.

Collinsi andmetel on NIH saanud ühe taotluse alates 2013. aastast, kus sooviti kasutada šimpanse uuringutel; see taotlus võeti ka hiljem tagasi. FWS ei ole saanud ühtegi taotlust erandlike uuringute jaoks alates väljasuremisohus loomade kaitsmise aktuaalseks muutumisest selle aasta alguses.

Collins kirjutab, et NIH esimene prioriteet saab olema 20 NHI omandis oleva šimpansi transportimine primaatide uurimiskeskusest San-Antonio edelaosast, Texasest šimpansite paradiisi, valitsuse fondi poolt rahastatud kaitsealale Keithvillis, Lousianas. Järgmised saavad olema 139 šimpansi Bastropis, Texases, kelle omanikuks on Texase ülikooli MD Andersoni vähikeskus.

Ta rääkis ajakirjale Nature, et NIH tegeleb 82 agentuuri poolt ülal peetava šimpansiga, kes on majutatud primaatide uurimiskeskusesse, kuigi NIH pole veel ühtegi otsust teinud. NIH peab maksma nende loomade eest, kuid ta ei oma neid.

Collins on palunud NIH programmikoordineerimise, plaanimise ja strateegilise algatuste osakonda arendada plaane selleks protsessiks. Vähesed kaitsealad on nõus vastu võtma uurimisahve. Paljudes kohtades, kus seda teha saaks, seal hulgas šimpansite paradiisil, on kohad juba täis. Collins ütleb, et Šimpansite Paradiis leidis siiski koheselt 25 kohta pensionile jäävate šimpansite jaoks.

NIH otsus lõpetab sisuliselt šimpansite uuringud MD Andersoni Keelingi keskuses ja võrdleva meditsiini ja uuringute jaoks Bastropis, ütleb keskuse direktor Christian Abee, kuna tema šimpansid kuuluvad valitsusele. Keskus viib läbi vaid käitumuslikke ja vaatlevaid uuringuid.

„Kui need šimpansid viiakse šimpansite Paradiisi, siis need rajatised jäävad tühjaks, samal ajal kui Šimpansite Paradiisi peab rajatisi juurde ehitama,“ ütleb Abee, kes märgib, et NIH aitas maksta Bastropi keskuse ehituse ja MD Anderson pani USA valitsust maksma 500 000 $ keskuse renoveerimise eest, parendades sellega 50 NIH-s reservis oleva šimpansi elutingimusi.

„See otsus näitab põhimõttelist arusaamatust hoolitsuse kvaliteedist ja elukvaliteedist, mida pakutakse šimpansitele Keelingi keskuses.“

Collins ütleb, et 2013. aastal Kongressi poolt aktsepteeritud seadus nõuab NIH-lt Šimpansite toimetamist föderaalsetesse kaitsealadele, milledest Šimpansite Paradiis on ainuke akrediteeritud rajatis. „Bastropil on palju häid külgi ja ma olen nõus nende küsimusega,“ ütleb ta, „kuid praegu oleme me seaduse poolt paika pandud.“

See seadus esitab suuri probleeme NIH jaoks, kuna Šimpansite Paradiisis on ruum peaaegu otsa saamas. Kui agentuur leiab, et rohkem on vaja rajatisi loomadele ning need nõuavad lisaraha. Collins ütleb, et NIH arutab ikka veel, kuhu majutada pensionile saadetud šimpansid, eriti kuna loomade surmajuhtumid muudavad kaitsealade ruumid pikemas perspektiivis ebavajalikuks.

Lahku minevad arvamused

Loomade õiguste eest võitlejad on elevil Collinsi sammust saata NIH šimpansite koloonia pensionile. „Eksperimenteerimine šimpansite peal on eetiliselt, teaduslikult ja seaduslikult põhjendamata ning me oleme kergendatud ja õnnelikud, et NIH täidab oma lubaduse lõpuks lõpetada selle tumeda pärandi,“ ütleb Justin Goodman, laboratoorsete uuringute direktor USA organisatsioonist, mille inglise keelne lühend kõlab PETA. „Me jätkame samadel kaalutlustel innustamist, et nii tehtaks kõigi labori šimpansidega.“

Rühm on survestanud NIH-d lõpetama primaatide kasutamist teadustöös. 20. oktoobril sai see umbes 100 allkirja Justini naabruses elavatelt inimestelt, et protesteerida NIHis läbiviidavate eksperimentide vastu, mille käigus eemaldatakse beebiahvid emaahvide juurest, et uurida stressi beebiahvidel.

Allyson Bennett, arengupsühholoog Wisconsin˗­Madison-i ülikooli juurest, kes kahtleb NIHi otsuses liigutada neid uurimisasutustest kaitsealadele, mis ei kuulu sama range järelevalve ja heaolu standardite alla, mida pakuvad NIH toetatud keskused. Ta lisab, et loomade liigutamine uutesse rajatistesse võib tekitada neile liigset stressi.

Teadlased, kes kasutavad šimpanse looduskaitsealastes töödes, mis on lubatud FWS reeglitega, on maruvihased NIH otsuse tõttu. Peter Walsh, haiguste ökoloog Cambridge Ülikoolis Inglismaal, on juhtinud tööd leidmaks Ebola vaktsiini metsikute šimpansite jaoks. Ta ütleb, et FWS-i ohustatud liikide kaitse reeglid on seganud tema tööd Louisiana ülikooli New Ibeeria uuringute keskuses, kus asuvad šimpansid, kes ei ole NIH omandis.

NIH otsus ahendab võimalusi kaitsta alalisi teadustegevusi, Walsh lisab, et osaliselt on Gabon seetõttu ainus riik, kus väljaspool Ameerika Ühendriike on võimalik sellist tööd teha.

„Seal tõesti ei ole muid kohti, et teha looduskaitselisi uuringuid, peale USA biomeditsiini rajatiste,“ ütleb ta. „Palju metsikuid šimpanse suri selleks, et luua NIH enda poolt loodud ahvipopulatsioonid. Nüüd, kui esimest korda NIH-lt küsitud abi metsikute šimpanside heaks, nad lõpetavad oma projektid ja saadavad ahvikasvandused laiali.   


Lugu pärineb veebileheküljelt www.nature.com.