Soome loomaõigusliku liikumise Oikeutta Eläimille viimasel kahel aastal kogutud ja täna avaldatud materjalid paljastavad, et nn tootmisloomade olukord ei ole paranenud. Lüpsilehmad on lõas, emised sulgudes ja surnud kanad on jäetud elavate sekka. Loomakaitseseadusandlus ei taga loomade heaolu.

  • Loomakaitse
  • 18. veebruar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Soome loomakaitseorganisatsioonid protestivad üheskoos uue veel vastuvõtmata loomakaitseseaduse vastu, mis ei võta arvesse loomade liigiomaseid vajadusi ja mille tegemisel ei ole arvestatud loomakaitsjate ettepanekutega.

Kristo Muurimaa liikumisest Oikeutta Eläimlle ütleb, et nad on aastaid avaldanud materjale loomade väärkohtlemisest ja saatnud neid loomakaitsega tegelevatele ametkondadele, aga see ei ole olukorda muutnud. “Loomade väärkohtlemise põhjused peituvad mujal kui seadusandlus ja selle tõhus kontrollimine; need on sügavamal internsiivpõllumajanduse olemuses”.

Iga loom vajab võimalust liikuda, järglaste eest hoolitseda, rahuldada uudishimu ja elada muude liigile omaste vajaduste järgi. “Aastal 2018 on inimestel nii palju informatsiooni loomade vajadustest, et ei ole õigustust põllumajandusloomade elu väljakannatamatutele tingimustele”, ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Kõik videos nähtavad loomapidamisviisid on heaks kiidetud ja seadusega lubatud ka Eestis.”

Vaata videot siit.