Uuest aastast hakkab tööle uus ohtlike jäätmete saatekirjade infosüsteem, mis on senisest süsteemist märksa kasutajasõbralikum ning vähendab oluliselt ettevõtete halduskoormust.

  • Jäätmed
  • 27. november 2015
  • Elavhõbedaga kraadiklaase pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

"Iga päev sõidab meie teedel palju selliseid veokeid, mille koorem võib põhjustada tõsist ohtu keskkonnale või teistele liiklejatele. Iga ohtliku veosega peab kaasas olema ka saatekiri, mis sisaldab andmeid koormas olevate jäätmete liigi, koguse ja põhiomaduste kohta. Samuti peavad olema kirjas andmed jäätmetekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja vastuvõtja kohta. See on vajalik selleks, et ohtlike jäätmete liikumist oleks võimalik jälgida ja vajadusel ka kontrollida," selgitas Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk.

Ohtlike jäätmete saatekirja koostamise kohustus on pandud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. Saatekirju saab koostada digitaaldokumendina Keskkonnalubade Infosüsteemis, mida haldab Keskkonnaagentuur.

Selliste veoste vedamisele rakenduvad mitmete erinevate õigusaktide nõuded. Näiteks sageli kvalifitseerub ohtlike jäätmete veos ka autoveoseaduse mõistes ohtliku veosena, mis tähendab, et tuleks vormistada kaks dokumenti – ohtlike jäätmete saatekiri ning ADR veokiri.

2016. aasta 1. jaanuarist hakkab aga kehtima uus regulatsioon, millega ohtlike jäätmete saatekiri ning ADR veokiri ühildatakse ning senise kahe saatekirja asemel piisab ühest.

"Kalendriaastas koostatakse üle 30 000 ohtlike jäätmete saatekirja, mis ümberarvutatuna töötundidesse tähendab, et ühes tööpäevas koostatakse ligi 120 saatekirja ehk 15 saatekirja tunnis. See on ettevõtetele kahtlemata liigne halduskoormus," märkis Kuusk.

Halduskoormust vähendab ka see, et uuest aastast on võimalik ohtlike jäätmete saatekirja vormile kanda mitu jäätmekoodi. Hetkel saab ohtlike jäätmete saatekirja vormile kanda vaid ühe jäätmekoodi, kuid sageli veetakse ühes veoses mitut liiki jäätmeid ning sellisel juhul tuleb ühele saadetisele vormistada mitu saatekirja.

Uutmoodi saatekirjade esitamiseks on arendatud ka uus infosüsteem, mis on senisest kasutajasõbralikum.

Uue ohtlike jäätmete saatekirjade infosüsteemi tutvustus saatekirja koostajatele toimub Keskkonnaministeeriumi (Narva mnt 7a) I korruse saalis kolmapäeval, 2. detsembril, algusega kell 11. Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Kellel pole võimalik koolitusel osaleda, saavad uue infosüsteemi funktsionaalsusega tutvuda videojuhendi vahendusel YouTube'is.