Veebilehel www.wellspent.eu on kaardile kantud Ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastatud projektid (sh ka kaks Eestist), mis on kestlikud, innovaatilised ning pakuvad avalikke hüvesid. Seal märgitud projektid katavad valdkondi nagu ühistransport, taastuvenergia ning energiasääst.

Euroopa Liidu toetusi kasutatakse sageli vääralt: rahastatakse projekte, mis on süsinikumahukad, edendavad fossiilsete kütuste kasutamist või hävitavad looduskeskkonda. Hetkel toimuvad läbirääkimised Euroopa Liidu 2014-2020 üle triljoni euro ulatuva eelarve üle. Kaart pakub häid näiteid, kuidas seda raha tuleks tegelikult kasutada.

Markus Trilling ütles: “Kestlikud, efektiivsed ja keskkonnasõbralikud projektid on olemas – need on tõenduseks, et maksumaksja raha ei pea kaduma maanteedesse ja betooni. Uue perioodi eelarvet on võimalik panna tööle inimeste heaks, ühendades majanduse taastumise abinõud keskkonnakaitsega.”

Euroopa keskkonnakaitse organisatsioonid CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe ja WWF Europe nõuavad, et 25% Euroopa Liidu järgmisest (2014-2020) eelarvest tuleb suunata projektidele ja algatustele, mis loovad süsihappegaasivabade majandust kõikjal Euroopas. Uus eelarve peab toetama keskkonnakaitse (sh elurikkuse ja ökosüsteemide) ning ressursitõhususe meetmeid kõikides Euroopa piirkondades.