Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames valmis noortele suunatud omanäoline CV-portaal. Uus karjäärikeskkond aitab tuua välja kandideerimiseks vajalikke oskusi, jagab kasulikku informatsiooni ning tööpakkumisi.

Uues keskkonnas saab noor lisaks töökogemustele märkida ära ka vabatahtliku töö, huvialad, organisatsiooni kuulumise ja muu praktilise kogemuse. Nii saab noore kandideerija muidu lühikeseks jääda võiv CV tublisti lisaväärtust.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur tõstis esile, et iga samm noorte tööle aitamisel on ülimalt tähtis. „Töötukassa pakutavate koolituste ja palgatoetuste kõrval on väga olulised kõik ettevõtmised, mis pakuvad noortele infot vabadest töökohtadest ja annavad nõu, kuidas tööturule siseneda,“ ütles minister.

„Loodan väga, et portaal aitab luua sidemeid, mis aitavad noortel alustada edukalt oma karjääri ja luua sellele kindel alus kogu eluks,“ lisas Pevkur.

Stardiplats.ee keskkond loodi just noorte tööhõive kasvatamiseks. Portaal valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Tööpakkumiste kõrval leiab portaalist ka praktika- ning vabatahtliku töö pakkumisi.

Eesti Noorsootöö Keskuse portaali loomise koordineerija Liis Kuuse sõnul on noored sarnast infot ammu odanud: „Noortega suheldes saime teada, et sageli puudub võimalus näidata oma vabatahtliku võipraktilise tegevuse käigus omandatud kogemusi ja oskusi. Kandideerides tuuakse elulookirjelduses tihti välja ainult reaalne töökogemus, mis aga tegelikult ei peegelda nende isikupärast kogemust,“ ütles ta.

Portaalil on ka Facebookis oma interaktiivne keskkond, kust leiab uusimaid töö ja praktikapakkumisi ning saab küsida nõu. Samuti on võimalik kasutajatel huvipakkuvatel teemadel sõna sekka öelda.

ENTK(Eesti Noorsootöö Keskus) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille eesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. ENTK teeb koostööd valitsus ja noorsootööasutustega, kohalike omavalitsustega, noorteühingute ja teiste institutsioonidega,et arendada noortepoliitikat ja noorsootööd, pakkuda selleks väärtusliku nõu ja teavet ning esindada, teadvustada ja kaitsta noortevaldkonna huve ning väärtusi.