Hiljuti alustas täisvõimsusel tööd Väo Elektrijaam, mis toodab soojust ja elektrit vaid kohalikku hakkpuitu ning turvast ahjudes põletades. Väo koostootmisjaama toodang antakse Tallinna kaugkütte- ja elektrivõrku. Bioneer käis uut keskkonnasõbralikumat elektrijaama uudistamas.

„Eesti energeetika sõltub praegu liiga suures osas Venemaa gaasist, seepärast on väga oluline, et me suurendaksime järk-järgult energia- ja soojusetootmist, mis ei sõltuks Venemaast ja gaasi hinnast,“ sõnas AS Tallinna Küte juhatuse esimees Kristjan Rahu. „Väo elektrijaama töö tagab tarbijale stabiilsema – Venemaast sõltumatu hinna. Samuti tagab elektrijaam Eesti metsatööstuse toimimise – ka näiteks praegu, kui muu puidutööstuse toodang on drastiliselt vähenenud, vajab Väo Elektrijaam soojuse- ja elektrienergia tootmiseks iga päev umbes 500 tonni hakkpuitu, aastas kokku ca 270 000 tihumeetrit.“

Kristjan Rahu (Tallinna Küte) ja Andres Taukar (Väo Elektrijaama juhatuse liige) ajakirjanikele korraldatud pressikonverentsil.
Foto: Kristjan Rahu (Tallinna Küte) ja Andres Taukar (Väo Elektrijaama juhatuse liige) ajakirjanikele korraldatud pressikonverentsil. Pildistas Katrin Lipp, www.bioneer.ee.

Jaama tähtsus seisneb ka asjaolus, et see võimaldab hoida ära torude külmumise, juhul kui eriti suure nõudluse puhul ei suuda Venemaa tagada piisavat gaasi teistele elektrijaamadele. Selline kriitiline situatsioon oli tekkimas kaks ja pool aastat tagasi.

Puiduhakke värvidemaailm.  Pildistas Katrin Lipp, www.bioneer.ee.
Foto: Hakkpuitu võib olla värga erinevat tooni. Katrin Lipp, www.bioneer.ee.

Väo Elektrijaama juhatuse liikme Andres Taukari sõnul on kogu elektrijaama tööprotsess väga säästlik ning keskkonnasõbralik. „Kütteks põletame elektrijaamas ainult kodumaist toorainet: 90% puiduhaket ning 10% turvast,“ ütles Andres Taukar.

„Me kasutame toorme ära viimase tilgani sõna otseses mõttes. Ka näiteks vesi, mis sisaldub kütuses ja põlemisel aurustub, on pärast kondenseerimist suitsugaaside pesuris ja puhastamist kasutatav lisaveena. Samas tekkiv 18 MW lisavõimsust antakse kaugküttevõrku. See on ainulaadne tehniline lahendus lähiregioonides.“

„Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama võimsus on 25 megavatti ja soojusvõimsus 49 megavatti. Elektrijaama planeeritud elektritoodang on kuni 180 gigavatt-tundi aastas ja soojusetoodang kuni 380 gigavatt-tundi aastas. Lisaks saab koostootmisjaam suitsugaaside kondensaatori abil väljastada veel kuni 18 MW soojusvõimsust,“ lausus Andres Taukar.

Väo jaam on ühendatud Tallinna Kütte kaugküttevõrguga. Väo Elektrijaamas toodetud soojuse kasutusega väheneb tulevikus IRU Elektrijaamast sisseostetava soojuse hulk. 2008. aastal ostis Tallinna Küte 53% müüdavast soojusest sisse Eesti Energiale kuuluvast IRU Elektrijaamast, kus kasutatakse soojuse tootmiseks maagaasi.

Väo elektrijaama projekti toetab Euroopa Liit „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide „Keskkonnaalase infrastruktuuri arendamise““ meetme raames. Projekti rakendusüksuseks on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Väo  Elektrijaam. Pildistas Katrin Lipp, www.bioneer.ee .
Foto: Väo Elektrijaam. Pildistas Katrin Lipp, www.bioneer.ee.

Väo Elektrijaam (OÜ Digismart, www.elektrijaam.ee) käivitus täisvõimsusel 2009. aasta märtsis. Väo Elektrijaam on soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam. Toodetud soojuse müüakse AS-le Tallinna Küte ning sellega varustatakse Tallinna linna Lasnamäe-Kesklinna kaugküttevõrku. Väo Elektrijaam kasutab kütusena taastuvenergiat: puiduhaket, puidujäätmeid ja freesturvast. Elektrijaama planeeritud elektritoodang on kuni  180 GWh/aastas ja soojusetoodang kuni 450 GWh/aastas. Väo Elektrijaama omanik on Prantsuse energiakontserni Dalkia tütarettevõte AS Tallinna Küte. Väo Elektrijaam annab tööd 22 inimesele. 

AS Tallinna Küte (www.soojus.ee) kuulub rahvusvahelisse energiakontserni Dalkia International, mis on Euroopa suurim kaugküttevõrkude haldaja ja soojuse tootja ning mis tegutseb 41 riigis. Tallinna Küte varustab soojusega kahte kolmandikku pealinnast. Ettevõte haldab linna 400-kilomeetrist kaugküttevõrku, kolme suurt katlamaja ja kaheksat väikekatlamaja. 2008. aastal müüs Tallinna Küte 1613 GWh soojusenergiat. Ettevõte annab tööd 249 inimesele.

Vaadake lisaks elektrijaamas tehtud fotosid: http://bioneer.ee/galerii