Bioneer tegi 27. augustil Facebookis otseülekanner Läänemere päeva jalutuskäigust mööda renoveeritud Mustjõe kallast. Läbi viis Mai Andresson.

  • Veemajandus
  • 28. august 2020
  • Foto: Erik Karits, Pixabay

Tallinna linn renoveeris vee kvaliteedi parendamise ja üleujutuste tõenäosuse vähendamise eesmärgil Mustjõe kaldakindlustust. Ehitus- ja projekteerimistööd rahastati Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programmist projekti HEAWATER raames ning alates projekteerimise etapist oli kaasatud ka kohalik kogukond.

Projekt HEAWATER on Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu.

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid on rahvusvaheliselt olulised kokkulepped. Üheks oluliseks eesmärgiks on mere saastamise vältimine ja vähendamine. Erinevad tegevused Mustjõel annavad oma väikese, kuid olulise panuse maailmamere puhtusesse.