Kunda Nordic Tsemendil on Lääne-Virumaal kolm aktiivset karjääri: savikarjäär „Mereäärne“, Aru-Lõuna lubjakivikarjäär ja Ubja põlevkivikarjäär.  Et kõigis neis karjäärides oleks nii kaevandamise ajal kui ka pärast kaevandamise lõppu elurikkuse jaoks tagatud head tingimused on seatud eesmärgiks kõikidele karjääridele koostada elurikkuse kavad.

Selleks oleme koostöös loodushuvilisi koondavate organisatsioonidega, nagu Bird Life Inernational, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Maaülikool, Pärandkoosluste Kaitse Ühing läbi viinud taimestiku-, linnustiku-, kiilide ja kahepaiksete ja kalade uuringuid. Tänavu keskendusime imetajatele ning sel sügisel valmis OÜ-l reWild Kunda karjääride imetajate ning nende elupaikade inventuur.

Inventuur on elurikkuse kava koostamise aluseks ja selle eesmärk oli selgitada, millised imetajaliigid elavad Kunda karjäärides ja nende ümbruses ning millised on ja kus asuvad neile olulised elupaigad. Erilist tähelepanu pöörati kaitsealustele liikidele.

Inventuurist selgus, et karjääre külastab päris palju erinevaid imetajaliike - kokku 22 liiki. Kõige rohkem liike (16) tuvastati Aru-Lõuna karjääris, kus leiti hundi, ilvese aga ka karu jälgi. Karusid oli liikunud ka Ubja ja Mereäärse karjääri alal. Mereäärne savikarjäär ja selle ümbrus on meelispaigaks põdrale ja metsseale. Ubja põlevkivikarjääri maastik aga sobib hästi metskitsedele, närilistele ja jänestele. Kõige tavalisem liik kõikides karjäärides oli aga valgejänes. II kategooria kaitsealustest liikidest kohati Kunda karjäärides nahkhiirt, veelendlast ja saarmast.

Inventuuri tulemustele tuginedes soovitas OÜ reWild:

  •     tagada kõigis karjäärides võimalikult mitmekesine maastik, kus on eri liikide varje- ja toitumisalad ning loomadele ligipääsetavaid veekogusid;
  •     inimtegevused (suplemine, jalutamine jne) koondada kindlatesse piirkondadesse, et tekiks loomadele sobivad häiringuvabad alad.

Oluline on ka karjääridesse kujundatavate rohealade ühendatus ümbritseva rohevõrgustikuga. Inventuuri põhjal koostatakse  nüüd Kunda karjääride kasutusaegsed suunised ja korrastamisprojektid. Elurikkuse kavad Kunda karjääridele valmivad 2020. aastal.

Inventuuriga saate lähemalt tutvuda siin.