Valminud on põhjalik teadustöö Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Eesti Maaülikooli ja USA kahe ülikooli (Savannah State University ja Murray State University) teadlaste vahel, mis uuris ohtlikke aineid Eesti muldades, teatas Keskkonnaministeerium.

Ühekordse teaduskoostöö projekti raames uurisid teadlased Eesti erinevate piirkondade põhjal püsivate orgaaniliste ühendite sisaldusi mullaproovides, mis kogutud ajavahemikus 1964-2006. „Analüüsisime suuremat osa projekti käigus uuritud püsivatest orgaanilistest saasteainetest Eestis,“ ütles projektis osalenud Eesti Keskkonnauuringute Instituudi direktor-juhtteadur Ott Roots. „Nii põhjalikult pole Eestis mulla reostust veel uuritud.“

Eestis teostab mullaseiret põhiliselt Põllumajandusuuringute Keskus, seire eesmärgiks on muldade seisundi hindamine eeskätt mullaviljakuse seisukohalt. Saadud andmed aitavad planeerida muldade kasutamist ning mullaomaduste parandamist.

Esialgsete tulemuste põhjal võib öelda, et uuritud püsivate orgaaniliste ühendite sisaldus Eesti mullaproovides võrreldes teiste piirkondadega Euroopas on suhteliselt madalad. See annab alust järeldada, et Eestis on valdavalt tegemist muldadega, mis on vähe saastunud.

Teadustöö „Püsivad kloororgaanilised ühendid ja broomitud difenüül eetrid Eesti maa- ja linnapiirkonna mulla proovides“ kanti ameeriklaste poolt ette rahvusvahelisel konverentsil DIOXIN 2008 Birminghamis, Inglismaal selle aasta augustis. Projektis osalesid dr Bommanna Loganathan (Murray State University), dr Kenneth Sajwan (Savannah State University), dr Ott Roots (Eesti Keskkonnauuringute Instituut) ja prof Raimo Kõlli (Eesti Maaülikool).

Foto: www.soilfoodweb.com.au