Keskkonnaministeerium teatab Soome kasutatud tuumkütuse lõpphoidla laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Soomes tekkinud kasutatud tuumkütuse ja kõrgradioaktiivsete jäätmete lõpphoidla laiendamise KMH aruandega tutvudes saab ülevaate, missugused mõjud võivad hoidla rajamisega ja kasutamisega kaasneda.

Inglisekeelse KMH aruandega ja selle eestikeelse kokkuvõttega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroos (Narva mnt 7a, Tallinn, ruum 428) ja ka veebilehe vahendusel, http://www.envir.ee/1075362.

Soome tuumajäätmete lõpphoidla laiendamise KMH aruande avalik arutelu toimub 7. jaanuaril 2009 algusega kell 13 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn). Arutelul osalemiseks palume võimalusel end ette registreerida telefoni teel 626 2974 või e-posti aadressil irma.pakkonen@envir.ee.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH aruande kohta on oodatud avaliku arutelu ajal, kuid neid on võimalik esitada ka kirjalikult Keskkonnaministeeriumile (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee) 12. jaanuarini 2009.

Esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited edastatakse koos Eesti seisukohaga KMH aruande kohta Soome Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 19. jaanuariks.

Tuumajäätmete lõpphoidla arendaja Posiva Oy soovib uurida võimalust suurendada hoidla mahutavust 12 000 tonnini, et teenindada Olkiluoto ja Loviisa tuumaelektrijaamadesse rajatavaid uusi reaktoreid. Tuumajäätmeid tahetakse ladustada Olkiluoto aluspõhjakivimisse 400-700 meetri sügavusele. Algatatud KMH käigus hinnatakse kogu lõpphoidla mõju. Hoidla on kavas ehitada 2010ndatel aastatel, et lõppladustamist oleks võimalik alustada 2020. aastal, hoidla laiendatavas osas kõige varem 2070.