Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on valminud maismaa võõrliikide käsiraamat, mille eesmärk on tutvustada võõrliike ning anda juhiseid, kuidas nendega ümber käia ja mil viisil vältida nende sattumist loodusesse.

Võõrliigid on viimastel kümnenditel sattunud üha sagedamini uutele aladele seoses kaubanduse, reisimise ja turismi arenguga. Nende tegevuste kaudu saavad levida nii taimed, loomad, mikroorganismid kui ka viirused kohtadesse, kuhu nad inimese kaasabita poleks ilmselt kunagi jõudnud. Võõrliigid kujutavad ohtu meie oma liikidele ja ökosüsteemidele.

„Võõrliike tutvustav raamat on väga vajalik, sest see aitab suurendada inimeste teadlikkust nii võõrliikide kui ka nendega ümberkäimise kohta,“ ütles Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõuniku kt Liina Eek. „Loodame, et selle tulemusena satub loodusesse vähem võõrliike ning pidurdub nende edasine levik.“

Raamat on mõeldud tavalugejale. See annab ülevaate, kes on võõrliik ning kuidas ta probleeme tekitab, kuidas reguleeritakse võõrliikide temaatikat Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning kuidas neid regulatsioone tegelikus elus rakendatakse. Samuti jagatakse raamatus praktilisi juhiseid, kuidas võõrliikidega käituda ja mida nende kasutamisel silmas pidada. „Raamatut võiks sirvida iga aiapidaja ja lemmikloomapidaja, sest enamus aiataimi ning lemmikloomi on ka võõrliigid ning nende süütu välimuse taga võib end peita võimalik oht meie oma loodusele, mida on võimalik enneteda või leevendada, kui teada mõningaid lihtsaid reegleid,“ märkis Eek.

Käsiraamatu koostajateks on Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõuniku kt Liina Eek ja Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Maismaa võõrliikide käsiraamatut saab vaadata siit: http://www.envir.ee/95541.

Raamatu esitlemine toimub kolmapäeval, 11. veebruaril Tartus Eesti Loodusuurijate Seltsi majas algusega kell 15.15. Ettekandeid peavad raamatu koostajad Liina Eek, Toomas Kukk ja Tiiu Kull ning toimetaja Ann Marvet.