Keskkonnaameti eestvedamisel valmisid rohkete fotodega illustreeritud Oru parki tutvustav raamat  ning Struuga maastikukaitseala tutvustav õppefilm. Raamat ja film on mõeldud õppematerjalideks Ida-Virumaa koolidele ja looduskaitse ning turismiga tegelevatele asutustele.

Oru parki tutvustav raamat räägib lossi ja pargi rajamisest ning selle käekäigust läbi esimese Eesti Vabariigi ja nõukogude aja kuni korrastustöödeni 1995. aastal. Lisaks tutvustab raamat erinevaid pargi objekte nii tekstis kui pildis. Fotodena jooksevad raamatust läbi erinevad aastaajad (kevad, suvi, sügis, talv). Raamatu teksti koostas Maire Uusatal, dendroloogilise nimestiku Ilmar Süda ning fotode autor on  Lembit Michelson. Raamatuga saab tutvuda aadressil www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11071

Struuga maastikukaitseala tutuvustav DVD annab ülevaate Narva vanajõe sängidest ja luhtadest, nende kujunemisest, loodus- ja pärandkooslustest ning piirkonna elanike seotusest alaga. Samuti räägitakse Norra finantsmehhanismist  rahastatava projekti “Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel”raames uuritud EL loodusdirektiivi lisades nimetatud liikidest ja elupaigatüüpidest. Film on lisaks eesti keelele tõlgitud ka vene ja inglise keelde. Filmi tootis Osakond OÜ.

Raamatud ja DVD-d jagatakse Ida-Virumaa koolidele, keskkonnahariduskeskustele ning looduskaitse ja turismi korraldamisega seotud asutustele. Raamatu ja filmi tootmist rahastas SA KIK.