Neljapäeval, 19. septembril toimub autoremondi- ja hooldusega tegelevatele ettevõtjatele teabepäev, kus selgitatakse vanaõli, lenduvate orgaaniliste ühendite ja teiste keskkonnaohtlike ainete käitlemise nõudeid. Kontrollimine näitab, et selles osas esineb jätkuvalt rikkumisi ja teadmatust.

Teabepäeva korraldavad Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ning AMTEL Autode Keretöökodade Alaliiduga. Keskkonnaspetsialistid selgitavad ettevõtjatele, mida tuleb vanaõlide ja muude ohtlike ainete käitlemisel silmas pidada, jäätmekäitlejad tutvustavad ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemise võimalusi. Keskkonnateadlikult tegutsevate ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest ja seaduspärase tegutsemise eelistest.

Kontrollkäigud autoremonditöökodadesse on näidanud, et tihtipeale ei käidelda vanaõli ja muid ohtlikke jäätmeid nõuetekohaselt. Puudusi esineb ka autode värvimistöödel, kus kasutatakse nõuetele mittevastavaid värve ja lahusteid.

Näiteks suvel Ida-Virumaal läbi viidud kontrollreidil ilmnes, et ühel autoremondi- ja hooldustöödega tegeleval ettevõttel puudusid ohtlike jäätmete üleandmist kinnitavad dokumendid. Viimased ohtlike jäätmete saatekirjad vanaõli üleandmise kohta olid aastast 2009.

Lisaks sellele ei omanud kliimaseadmete hooldusega tegelev isik vastavat pädevust nig puudus nõutav päevik kliimaseadmetega tehtavate tööde fikseerimiseks. Ettevõtjale selgitati keskkonnakaitse nõudeid ning viidi läbi väärteomenetlus, mille tulemusena määrati ettevõttele välisõhu kaitse seaduse alusel rahtrahv.

Peamine probleem on vanaõli põletamine, mida tehakse rahalise kokkuhoiu eesmärgil, aga sageli ka teadmatusest.

"Ettevõtjate hulgas on levinud väärarusaam, et vanaõli võib anda eraisikutele kütmiseks. Mitmed ettevõtted on olnud üllatunud, kuuldes, et vanaõli on ohtlik jääde, mis tuleb üle anda vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule," ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhtivinspektor Rene Rajasalu. "Põhjendusena tuuakse välja peamiselt asjaolu, et poes ju müüakse igale soovijale vanaõli katlaid, miks seda siis põletada ei või," selgitas Rajasalu.

"Teabepäeval on kõigil võimalik tasuta nõuandeid saada, et hilisemaid arusaamatusi vältida," lisas Rajasalu, kutsudes ettevõtjaid eelseisvast üritusest aktiivselt osa võtma.

Teabepäev toimub Tallinnas, Narva mnt 7a Keskkonnaministeeriumi I korruse konverentsisaalis.