MTÜ Rosma Haridusselts kutsub huvilisi kolmapäeval, 9. detsembril kl 18.00-20.45 Vanemate Kooli. Järgmise koolipäeva keskseks teemaks on liikumismeel. Koolipäev toimub Johannese Koolis Rosmal.

Vanemate Kooli selle õppeaasta läbiv motiiv on “Tunne iseennast”. Tegeleme inimese kujunemisaastate ning Rudolf Steineri meelteõpetusega. Draamakunsti vahendusel kogeme erinevaid temperamente. Endiselt on au sees voolimine, maalimine, muusika ja Bothmer-võimlemine. Hiline koolipäev lõpeb vabastava vahetunniga.

III koolipäev

Vanemate Kool kolmapäeval, 9. detsembril 2009 kell 18.00- 20.45. Läbiv teema: LIIKUMISMEEL (eneseliigutusmeel)

Tunniplaan
- tervitus
- eurütmia: puhas liikumismeel! Juhendab Ritsaart. NB! Head jalanõud kaasa!
- liikumismeel Heli loengu vormis
- jõuluüllatus: laulame taas koos Dianaga
- vahetund: tee, võileib, mõttevahetus

Kolmanda koolipäeva viivad läbi Heli Kudu, Külli Volmer, Diana Asur ja Ritsaart Boeke.

MTÜ Rosma Haridusselts otsustas mullu sügisel käivitada Vanemate Kooli, sest nii Lõuna-Eestis kui üle terve Eestimaa on suurenemas lapsevanemate hulk, kes soovivad tavakooli õppemeetodite kõrval saada rohkem teada alternatiivpedagoogika võimalustest. Waldorfõppe meetodite lähem tundmaõppimine ja praktiline kogemine annavad hea võimaluse tõsta vanemate teadlikkust, et kindlustada oma lastele õnnelik ja tasakaalus kasvamise protsess.

Ootame nii vanu olijaid kui uusi tulijaid!
Tasumine kohapeal annetuse korras. Üritust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

www.rosma.edu.ee