Keskkonnainspektsioon tuletab kalastajatele ja teistele veekogude äärde sõitjatele meelde, et ranna või kalda  piiranguvööndis on mootorsõidukitega sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid keelatud. Pärnumaal Tahkuranna vallas on inspektorid viimase nädala jooksul tuvastanud kümneid seaduserikkumisi.

Nüüd, kus veekogudele on tekkinud jääkate ning alanud jääalune kalapüük, on piiranguvööndis sõitmised taas sagenenud. Pahatihti sõidavad kalastajad autode, ATVde või muude mootorsõidukitega otse luidetele või roostikku.

Möödunud nädalavahetusel läbi viidud kontrollimisel fikseerisid inspektorid Pärnu lahe ääres 35 rikkumist. Piiranguvööndisse oli sõitnud 27 Eesti ja 8 Läti numbrimärkidega sõidukit. Teisipäeval tuvastati piiranguvööndis 26 Eestis ja 8 Lätis registreeritud autot, osa neist samad mis nädalavahetusel.

Eesti registrimärgiga sõidukite omanikeks osutusid peamiselt Pärnumaa elanikud, kuid oli ka Lääne-, Rapla- ja Võrumaa elanikke.

Rikkujate suhtes alustatakse väärteomenetlus.

Rikkumiste ennetamiseks olid inspektorid neljapäeva hommikul Tahkuranna vallas Reiu külas mere äärde viivatel teedel, kus selgitasid sõidukijuhtidele seadusest tulenevaid nõudeid ning suunasid sõidukid parkimiskohtadesse.

Ranna- ja kalda piiranguvööndis sõitmine on reguleeritud looduskaitseseadusega, mille järgi on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd. Sõidupiirangu eesmärk on kaitsta veekogude kaldaid, pinnast ning õrna taimestikku sõitmisega kaasnevate kahjustuste eest.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal on piiranguvööndi laiuseks 200 meetrit, üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 100 meetrit. Sellest väiksematel veekogudel on piiranguvöönd 50 meetrit.