Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab veel nädala, st kuni 30. septembrini vastu korteriühistute taotlusi biomassil või fossiilkütustel töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

  • Kliima
  • 24. september 2019
  • Foto: Kortermaja lastestaadionil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

KIKi projektikoordinaator Reet Utsu sõnab, et juba tänaseks on mitmed tublid korteriühistud oma taotlused ära esitanud, kuid vooru eelarve 500 000 eurot ei ole veel täitunud. „Seega, kui korteriühistul on eelprojekt olemas või lähiajal valmimas, siis jõuab veel taotluse ära esitada,“ julgustab Utsu korteriühistuid. „Võtame taotlusi vastu 30. septembri õhtu kella 23:59-ni, kuid soovitame selle tegemist mitte viimasele minutile jätta, sest kunagi ei tea, kus võib mõni takistus tekkida,“ lisab ta.

Toetust saab taotleda biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega või mõne teise taastuvkütuse lahendusega, fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega ning biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga. Viimasel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta.

Toetust saavad taotleda need korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluste esitamine toimub 30. septembri kella 23:59-ni andmesüsteemi KIKAS kaudu. Pärast seda lähevad need kõik korraga hindamisse ning otsused tulevad aasta lõpuks. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.