Keskkonnaamet on analüüsinud meie seirevõrgu Harku, Narva-Jõesuu ja Tõravere õhufilterjaamade viimase nädala andmeid. Mingeid kõrvalekaldeid tavapärasest olukorrast ei ole leitud. Keskkonnaameti filterjaamad on suutelised avastama üliväikeseid radioaktiivsete isotoopide koguseid, mis meie välisõhus on. Lisaks mõõdetakse ööpäevaringselt kümneminutilise intervalliga gammakiirguse taset viieteistkümnes automaatseirejaamas üle Eesti. Ka kiirgustasemes ei ole midagi tavapärasest erinevat täheldatud

Venemaal Severodvinski lähistel 8. augustil toimunud juhtumis väidetavalt keskkonda pääsenud radioaktiivne aine pole Eestisse jõudnud. Juhtumikoht asub Eesti riigipiirist rohkem kui 800 km kaugusel kirdes ning valdavalt on juhtumi ajal puhunud põhjakaarte tuuled. Sellist kaugust ja tuule suundi arvesse võttes polnud tõenäoline, et Eestisse oleks radioaktiivse aine osakesi jõudnud.

Eestis puudub inimestele vähimgi oht sündmusest.