Põlvas toimunud Eesti ja Venemaa kalapüügikomisjoni 27. istungil kinnitati järgmise aasta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikvoodid ning püügikorraldus 2009. aasta esimeseks pooleks, teatas Keskkonnaministeerium.

Osapooled leppisid kohtumisel kokku, et ahvena püügimaht jääb järgmisel aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel võrreldes selle aastaga samaks, seega võib Eesti 2009. aastal  ahvenat  püüda kuni 750 tonni.

Samas vähenevad järgmisel aastal nii Eestile kui ka Venemaale koha, särje, latika  ja Peipsi siia püügimahud. Eesti koha püügikvoot ulatub järgmisel aastal 800 tonnini, latika püügikvoot on 570 tonni, särjel 330 tonni, haugil 85 tonni ja Peipsi siial 5 tonni.

Kuna praeguseks on Eesti selle aasta ahvena püügikvoot peaaegu ammendunud ja selleks, et Eesti kalurid saaksid veel sel aastal Peipsil kala püüda, leppisid Eesti ja Venemaa kokku ka kvoodivahetuses. Venemaa andis oma selle aasta kasutamata ahvena püügikvoodist 70 tonni Eestile ja Eesti andis Venemaale vastu oma järgmise aasta püügikvoodist latikat 30 tonni, särge 30 tonni ja haugi 10 tonni.

Arvestades kalavarude olukorda, on võrreldes selle aastaga ka järgmisel aastal rääbise ja Peipsi tindi kvoodid ette nähtud üksnes kalavarude teadusuuringuteks ja nende liikide töönduslikku sihtpüüki teha ei või.

Kalapüügikomisjon kinnitas istungil ka järgmise aasta esimese poole püügikorralduse, mille kohaselt jääb ka järgmisel aastal Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel avaveevööndis kehtima võrgupüügi keeld 20. aprillist kuni 1. septembrini.

Keelatud on jäävabal ajal põhjanoodapüük, alamõõdulise koha kaaspüük võib jääalusel võrgupüügil ulatuda kuni 15% ning jäävabal ajal toimuval võrgupüügil kuni 30 % arvuliselt kohasaagist.

Kuna võrgupüügil on teatud koguses alamõõdulise kala kaaspüük vältimatu ja seda kala pole võimalik elusalt veekogusse võrkudest tagasi lasta, siis lubatud kaaspüügi määrad kehtestatakse selleks, et kalur ei jääks tahtmatult püügiregulatsioonide rikkujaks, kui ta kasutab püügil kasutada lubatud minimaalse võrguslimasuurusega nakkevõrke.

Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1000 meetrit ja Lämmi- ning Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 meetrit võib kasutada nakkevõrke minimaalse silmasuurusega 110 millimeetrit. Seevastu Peipsi järvel kaldavööndis ehk kaldast kuni 1000 meetrit ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 meetrit võib särjepüügiks 15. märtsist kuni 5. maini kasutada nakkevõrke vahemikus 56-72 millimeetrit.