Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia viib läbi kogu käsitöö valdkonna jaoks olulise tähtsusega uuringu, mille eesmärk on uurida Eesti pärandtehnoloogiatel baseeruvat ettevõtlust.

Uuringu "Eesti pärandtehnoloogia- ja käsitöösektori küsitlus" raames küsitletakse käsitööga seotud ettevõtjaid ja üksikisikuid ning selle tulemustele toetudes soovitakse koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega kujundada riiklikku poliitikat, mis muudaks käsitööettevõtted konkurentsivõimelisemaks, teatas Kultuuriakadeemia.

Kultuuriakadeemia andmetel ei ole praeguse statistika põhjal võimalik hinnata käsitöösektori toodangu ja teenuste mahtu ega ka eksporti. Küsitluse abil loodetakse käsitööettevõtete ja kodutootjate tänaseid probleeme, tulevikuperspektiive ja -vajadusi paremini mõista.

Uuringu on koostanud ja viivad läbi Tartu Ülikooli spetsialistid Viljandimaa regionaalse kompetentsikeskuse ehk Pärandtehnoloogia kompetentsikeskuse projekti raames. Projektiga soovitakse luua keskus, kus tegeletakse pärandtehnoloogiate uurimise, käsitöö ettevõtete nõustamise ning väikeseeriatootmise prototüüpimise ja testimisega.

Sisuliselt on kompetentsikeskuse näol tegemist käsitöö valdkonna arenduskeskusega, mis koondab ja toetab tegevusi, milleks väikestel ettevõtetel ressurssi pole.

Allikas: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia