Reedel avati Viljandis Pärimusmuusika Aidas pärimusmuusika teabekogu, mis muudab
huvilistele kättesaadavaks laia valiku Eesti ja muu maailma muusikalisest
pärandist. Ühtlasi tähistab ait sellega ka oma esimese tegutsemisaasta
täitumist.

„Pärimusmuusika teabekogu on ellu kutsutud selleks, et muuta igaühe jaoks paremini kättesaadavaks meie rahva hingekosutus, mida on läbi aastasadade või suisa -tuhandete muusikalisse vormi valatud ja edasi kantud,“ sõnas teabekogu juhataja Aleksander Sünter.

Teabekogu koosneb fonoteegist, raamatukogust ja infokeskusest ning pakub teavet ning inspiratsioonimaterjali nii muusikaharrastajatele kui professionaalidele, lihtsalt muusika- ja pärimuskultuurihuvilistest rääkimata. Hetkel saab Pärimusmuusika Aidas tutvust teha 4500 teavikuga, neist poole moodustavad plaadid, heli- ja videosalvestised ning ülejäänud on raamatud, noodid ja pisitrükised. Kogu täieneb pidevalt, aktiivset koostööd tehakse teiste arhiivide ja erialase info vahendajatega nii Eestis kui väljaspool.

Uues teabekogus saab kuulata Eestis ja välismaal välja antud pärimusmuusika helikandjaid ja kogutud salvestisi ning teha tutvust pärimuskultuuri-alaste trükistega (sh noodi- ja õppematerjalid). Kogu koondab 16 aasta jooksul kogunenud Viljandi pärimusmuusika festivaliga seotud salvestisi ning infomaterjale ning erinevate muusikute demo- ja promomaterjale. Teavet jagatakse ka Eesti pärimusmuusikakollektiivide ja -sündmuste kohta.

Erialase info koondamise kõrval näeb teabekogu oma missioonina kokku koondatud materjalide põhjal õppematerjalide väljaandmist. Näiteks on hetkel kirjandusmuuseumi kogudest kokku kogutud kõik parmupilli- ja torupillilood ning nende põhjal koostatakse õppematerjale ja repertuaarikogumikke tänastele muusikutele.

Teabekogu on avatud  esmaspäevast reedeni kell 10-17. Esialgu materjale kaasa laenata ei saa, küll aga pakutakse mitmekülgseid tehnilisi võimalusi hõlbustamaks kohapealset tööd. Aja jooksul on plaanis teha teabekogu materjalid seaduste piires kättesaadavaks ka üle interneti.

Pärimusmuusika teabekogu on MTÜ Pärimusmuusika Keskus allüksus. Eesti Pärimusmuusika Keskus on loodud, et Eesti muusikalist pärandit elavana hoida, õpetada ja propageerida. Keskus korraldab aastaringset kontserttegevust Pärimusmuusika Aidas, Viljandi pärimusmuusika festivali ning mitmeid väiksemaid festivale. Keskuse juures tegutseb ka vabahariduskool August Pulsti õpistu.