Vivienne Westwood ja Prisca Merz, kodanikualgatuse „Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ vabatahtlikust tegevjuht, selgitasid 15.01.2014 Thamesi jõel, HMS President pardal peetud ühisel pressikonverentsil, et ulatuslik keskkonnakahju on tulemuseks juhul, kui keskendutakse üleliia kasumile, mitte aga kogu planeedi ja miljonite inimeste elu aluseks olevale loodusele. Samuti näidati pressikonverentsil algatust reklaamivat filmi.

Deepwater Horizon’i, Fukushima, Nigeri jõe delta või Kanada tõrvaliivade juhtumid on vaid mõned näited katastroofidest, mida oleks võinud ära hoida uue seadusega, mis sätestaks äriilma või valituste tasandi otsusetegijate kriminaalvastutuse sääraste kuritegude eest. Veel on jäänud vaid loetud päevad, et algatusele oma allkiri anda – peagi jõuab kätte EL poolt 1 miljoni allkirja kogumiseks seatud tähtaeg.

„Meie majandusjuhid ja neid abistavad poliitikud, kuigi nad aktsepteerivad kliimamuutustega kaasnevaid fakte, mängivad reaalsusest täielikult irdunult maakera taastumatute loodusvaradega hiiglaslikku „Monopoli“ lauamängu. Ent „Monopoli“ ei saa mängida, kui kõik on surnud,“ selgitas Vivienne Westwood.

Tervete rahvaste süstemaatiline hävitamine – genotsiid – on juba rahvusvaheline rahuvastane kuritegu. Laialdase, pikaajalise ja tõsise kahju tekitamine looduskeskkonnale on juba kuulutatud sõjakuriteoks, kuid rahuajal lubatud. Meie planeedi ökosüsteemide laiaulatuslik hävitamine ohustab elu kogu maakeral, ja seetõttu peame selle tunnistama kuriteoks. Sellel kuriteol on nimi: ökotsiid.

Käesoleval hetkel jääb keskkonnakahju tekitamine tihti karistamata või on selle eest määratud trahvid ebaolulised võrreldes saadava kasumiga, ja seetõttu ebapiisavaks takistuseks ohtlikule tööstustegevusele. Tippjuhtidele ei lähe korda raha, kuid neile läheb korda nende vabadus. Ettevõtted ei soovi olla segatud millessegi ebaseaduslikku. Seepärast nõuame oma grupiga ökotsiidi põhjustajate kriminaalvastutusele võtmist.

Euroopa Liit annab oma kodanikele võimaluse teha ettepanekuid uuteks seadusteks. Et EL oleks kohustatud konkreetset ettepanekut arvesse võtma ja sellele vastuse andma, peab seda oma allkirjaga toetama miljon EL kodanikku.

Grupp vapraid vabatahtlikke esitas ettepaneku ökotsiidi seaduseks, mis on praeguseks kogunud ligi 100 000 toetusallkirja. Tähtaeg miljoni toetaja kogumiseks on 21. jaanuar, nii on järgi jäänud vaid paar päeva.

Prisca Merz selgitab: „Selle seadusega tahame me tõsta inimeste teadlikkust. Muutes ökosüsteemide hävitamise kuriteoks, tunnistame me nende loomuomast väärtuslikkust nii inimelu kui ka muu elu jaoks Maal. Me ei või ellu jääda ilma terve keskkonnata.“Ökotsiidi seadus:

1970. ja 1980. aastatel arutati ökotsiidi lisamist võimaliku rahuvastase kuriteona Rooma statuuti. Sellest kohkuti viimasel hetkel tagasi, tõenäoliselt tänu USA, Ühendkuningriigi ja Hollandi survele. 2010. aastal esitas auhinnatud kirjanik ja advokaat Polly Higgins ettepaneku ÜRO rahvusvahelise õiguse komisjonile, defineerides ökotsiidi kui „ühe paikkonna ökosüsteemi(de) ulatuslik kahjustus, hävitamine või kadu läbi inimtegevuse või muudel põhjustel ja sellisel määral, et sealsete elanike segamatu ala kasutamine on või saab olema oluliselt häiritud.“

Londoni ülikooli uurimistöö „Ökotsiid on puuduv viies rahuvastane kuritegu“: http://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.

Seaduse rakendamine:

2011. aastal Ühendkuningriigi ülemkohtus läbiviidud näidiskohtuprotsess demonstreeris, et ökotsiidi seadus võib toimida ka praktikas. Seal käsitleti kahte hüpoteetilist juhtumit, mille faktid põhinesid tegelikkusel: plahvatus Mehhiko lahe naftapuurplatformil ja Kanadas Albertas tõrvaliivade kasutamisega kaasnenud ökotsiid.

Vaata: http://eradicatingecocide.com/overview/mock-trial/


https://www.facebook.com/LopetameokotsiidiEuroopas?ref=stream&hc_location=stream

http://www.endecocide.eu/?lang=ET