Eesti waldorfkoolid alustavad ühisprojektiga, mille raames uuritakse oma tegevusmaastikku, tõhustatakse valdkonnasisese info liikumist ning tutvustatakse waldorfpedagoogikat laiemalt.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK) rahastuse saanud projekti "Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa" käigus töötatakse välja organisatsiooni kommunikatsioonipõhimõtted, koolitatakse liikmeskonda, koostatakse waldorfpedagoogikat tutvustavad infomaterjalid ja viiakse läbi Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuring.

Projekti üks eestvedajaid, Tartu Waldorfgümnaasiumi projektijuht Katri Tammekand ütles, et waldorfühendus on väga tänulik KÜSKile projekti toetamise eest täismahus. "Töötasime kõigi waldorfkoolide esindajatega projekti enne taotluse esitamist väga põhjalikult läbi ning määratlesime esmavajalikud tegevused, mis aitavad ühendusse kuuluvatel koolidel oma tööd paremini korraldada ja endast teada anda," selgitas Tammekand. "Tänu positiivsele rahastamisotsusele saavad Eesti waldorfkoolid astuda arengus olulise sammu edasi."

Tammekandi sõnul on ühiskonnas on aina suurem ootus koolide järgi, kus laps käib rõõmuga, ilma et teda peaks sundima ning kus laps omandab lisaks faktiteadmistele ka mitmekülgse eluoskuste pagasi, kuhu kuuluvad enesekindlus, maailma usaldamine, uudishimu, avatus, võime üle saada raskustest ja kriisidest, samuti sotsiaalsed oskused ning optimistlik ellusuhtumine.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. Ligi 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 21 aastat.

Eestis tegutseb hetkel kuus waldorfkooli, kus õpib kokku üle 400 õpilase. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras. Mulluse seisuga on Eestis omandanud waldorfkoolis põhihariduse 353 õpilast, gümnaasiumihariduse on saanud Tartu Waldorfgümnaasiumis 8 lendu ehk 115 noort.