Õiglase kaubanduse edendajad - Fairtrade sertifitseerimisorganisatsioonid (FLO), toetusgrupid ja eripoodide võrgustikud (WFTO, NEWS, EFTA) - pöörduvad Euroopa Parlamendi valimiste eel kõikide kandidaatide poole palvega toetada õiglast kaubandust ka Euroopa Parlamendi saadikuna.

Üleskutse saavad sel nädalal ka Eestist kandideerivad eurosaadikud. Oma toetust saavad nad kinnitada  9. maini, mil tähistatakse Euroopa päeva ja rahvusvahelist õiglase kaubanduse päeva.

Kõikide lubaduse andnud EP saadikukandidaatide nimed ilmuvad selleks otstarbeks loodud veebilehel www.fairtrade-advocacy.org/pledge. Samast kohast leiab ka rohkem teavet õiglase kaubanduse kohta Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides ning mitmeid olulisi publikatsioone.

Õiglasele kaubandusele toetust avaldanud kandidaatide nimekiri avaldatakse 23. mail  Arengukoostöö Ümarlaua korraldataval Maailmapäeval Tammsaare pargis Tallinnas, kus poliitikud saavad maha mängida mini- jalgpallivõistluse, mis näitlikustab ebaõiglust maailmas.

Euroopa Parlament on õiglast kaubandust toetanud 2006. aastal ilmunud resolutsiooniga (A6-0207/2006), mis on senini Euroopa Liidu kõige olulisem teemakohane dokument. See dokument tunnistab õiglase kaubanduse tähtsust ja tõhusust nii arengumaades kui Euroopa Liidus endas.